• Sledujte nás aj tu:

   • Príďte sa ku nám pozrieť a neoľutujete
   • Naša škola sídli priamo na námestí, kde nás môžete po dohovore navštíviť a my Vám ukážeme, ako to u nás chodí.
    Námestie SNP 5, Partizánske, 958 01, 0387479111
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Jan Amos Komenský
   • „Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Vianočná poznávacia exkurzia v Bratislave

      Žiaci 3. B absolvovali 12. decembra 2023 vianočnú poznávaciu exkurziu v našom hlavnom meste. Spolu s asistentkou anglického jazyka Rachel Rozenfeld navštívili centrum adventnej Bratislavy – Hviezdoslavovo námestie, Hlavné námestie a Primaciálne námestie.

      V obchodnom centre Nivy si prezreli originálnu výstavu BODY WORLDS. Vďaka exponátom a sprievodnému slovu študentov medicíny žiaci detailne spoznali anatómiu ľudského tela, zistili ako fungujú jednotlivé orgány, ako reagujú na bežné choroby a ako ich ničia závislosti ako fajčenie a alkoholizmus. Výstava zároveň motivuje ľudí venovať väčšiu pozornosť svojmu zdraviu, podporuje uvedomelú životosprávu a privádza k premýšľaniu o spôsobe života, ktorý žijeme.

     • Obchodná verejná súťaž č. 2/2023

      Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

      v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

      vyhlasuje

      obchodnú verejnú súťaž č. 2/2023 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

     • Exkurzia Nitra - Po stopách Veľkej Moravy

      Knižnica je miestom, kde sa stretáva vzrušujúci svet literatúry, vzdelania a kultúry. Je zrkadlom múdrosti, kde sa stránky kníh stávajú dverami do svetov nekonečných príbehov a poznania. Pri návšteve vstúpite do klenotnice plnej poznania a dobrodružstva. Hodiny dejepisu nám otvárajú dvere do sveta minulosti a vidieť originálny podpis Franiška Jozefa I. stojí za to. Niekedy stačí málo. Vymeniť tablet a počítač za staré múry, ktoré majú svoje vlastné príbehy a atmosféru, ktorá nás vtiahne do minulosti a prebudí našu zvedavosť a záujem o históriu.

     • Vianočné tvorivé dielne

      Dievčatá z III.B odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo si v rámci predmetu výtvarná výchova s metodikou pripravili pre predškolákov z Cirkevnej ZŠ s MŠ Jána Krstiteľa Partizánske vianočné prekvapenie. Pre deti zorganizovali tvorivé dielničky dýchajúce vianočnou atmosférou. Kontakt a práca budúcich učiteliek v MŠ s malými deťmi priniesla dievčatám opäť nové skúsenosti a možnosť spojiť teóriu s praxou. Deti mali z našej spolupráce a kreatívneho tvorenia veľkú radosť.

     • Adventná Viedeň

      Vo štvrtok 7. 12. 2023 sa niektorí naši žiaci vybrali na výlet do Rakúska s cieľom utvrdiť si svoje jazykové znalosti a na vlastnej koži zažiť najčarovnejšie vianočné trhy na svete. Kúsok adventnej Viedne Vám prinášajú aj nádherné fotky od pána učiteľa Jozefa Gubku.

      Program bol bohatý. Na začiatku to bola návšteva čokoládovne Hauswirth v Kittsee, kde sme si pozreli dokument o čokoládovni, nasledovala prehliadka výrobných priestorov a ochutnávka sladkostí spojená s nákupom. Vo Viedni sme si v nádhernom decembrovom počasí vychutnali vianočnú atmosféru na troch námestiach – Maria Theresien Platz, Stephansplatz a Rathaus. Vďaka nášmu sprievodcovi sme sa dozvedeli veľa faktov a zaujímavostí. Niektorí žiaci využili aj možnosť jedinečného korčuľovania na klzisku v Rathaus.

     • Ako na pracovný pohovor?

      Hľadania toho správneho smeru vo veľkom svete pracovných možností! Kariérne poradenstvo sa netýka len žiakov základných škôl, či dospelých, týka sa aj žiakov stredných škôl, ktorí po ukončení štúdia vstupujú na pracovný trh. A ako vyzerá svet práce, čo sa deje na pracovnom pohovore a čo od našich absolventov firmy očakávajú prišli porozprávať odborníci v tejto oblasti Ing. Patrik Jakubčo Teamleader v technologickej spoločnosti CoolPeople a Ing. Simona Jakubčová konzultantka v personálnej spoločnosti Lugera a Maklér, sro

     • Exkurzia zo špeciálnej pedagogiky v Brezolupoch

      Žiačky 3. B odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo navštívili 30. novembra 2023 Špeciálnu ZŠ s MŠ pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnu v Brezolupoch.

      Pani zástupkyňa Mgr. Eva Grňová nás oboznámila s výchovno-vzdelávacím procesom v špeciálnej škole a logopedickou starostlivosťou, ktorú poskytujú svojim zverencom. Po základných informáciách a chutnom občerstvení sme si prezreli priestory školy a školský internát. Exkurzia vhodne doplnila teoretické odborné vzdelávanie.

     • Deň otvorených dverí

      30. 11. 2023 si žiaci deviateho ročníka základných škôl mohli prezrieť priestory a vybavenie našej školy. Získali informácie o možnostiach štúdia v jednotlivých odboroch. Túto možnosť využilo mnoho žiakov, či už organizovane alebo individuálne s rodičmi. prezentácie sa zúčastnili aj zástupcovia firiem, s ktorými naša škola úzko spolupracuje. Teší nás zvyšujúci sa záujem o štúdium na našej škole.

     • Tvoríš, tvorím, tvoríme

      Keď sa stretnú mladí umelci, vznikne vždy niečo výnimočné.

      Žiaci a učitelia odboru modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov, v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne pripravili v priestoroch svojej školy tvorivo – umeleckú súťaž pre základné školy Tvorím, tvoríš, tvoríme. Súťaž bola inšpirovaná príbehom Quasimoda, krásnej Esmeraldy a výnimočnej doby gotiky. Žiaci sa zahrali na gotických umelcov – remeselníkov, tvoriacich dobovú architektúru. A nielen to. Zabavili sa aj v rýchlostnej súťaži Nezamotaj sa, v ktorej si vyskúšali kreatívne viazanie šnúrok.

     • Výlet do Planetária a Vida

      Dňa 28.11. 2023 sa naše žiačky z III. B Lenka Boboková, Tímea Jankulová, Natália Marková a Romana Križanová zúčastnili výletu pre výhercov ESG Akadémie do Planetária a Vida! science Centra v Brne. Počas výletu mali žiačky možnosť zúčastniť sa premietania filmu Vesmír 3D a interaktívnej expozície v zábavnom vedeckom parku.

     • ZENIT 2023 "Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť"

      Ďalší ročník súťaže Zenit v strojárstve, na ktorom sa zúčastnili žiaci našej školy, Miroslav Bíreš a Christián Hamara. Zo súťaže sme si odniesli 2. miesto v kategórii programátor CNC strojov.

      Gratulujeme a želáme mnoho ďalších úspechov.

      Ing. Adrián Ševčík, pedagóg

      Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

     • EXPERT - geniality show

      Dňa 28.11.2023 sa 30 žiakov školy zúčastnilo vedomostnej súťaže Expert - geniality show. Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti v dvoch zo šiestich tém (Svetobežník, Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Do you speak English, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy.) Počas hodiny, ktorú mali na vypracovanie, bolo vidieť, že úlohy riešia so zanietením a snažia sa zo seba vydolovať maximum. Tešíme sa na ich výsledky. Tie budú známe 21.12.2023. A. Dvončová, A. Foltánová

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
   • SPAREX SK, spol. s r.o.
   • AUTOCOMPANY s.r.o.
   • ZKW Group GmbH
   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk