• Sledujte nás aj tu:

   • Príďte sa ku nám pozrieť a neoľutujete
   • Naša škola sídli priamo na námestí, kde nás môžete po dohovore navštíviť a my Vám ukážeme, ako to u nás chodí.
    Námestie SNP 5, Partizánske, 958 01, 0387479111
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Jan Amos Komenský
   • „Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Na návšteve u primátora

      Dňa 24. 6. 2024 primátor mesta Partizánske Jozef Božik prijal vo svojej kancelárii našu americkú lektorku Rachel Rozenfeld. Poďakoval jej za prínosnú prácu s mládežou počas tohto školského roka. Rachel vďačí za príležitosť pôsobiť a asistovať pri vyučovaní anglického jazyka v našej škole Fulbrightovmu programu, ktorý jej umožnil stráviť v Partizánskom desať mesiacov. Jej pobyt sa blíži ku koncu a čoskoro sa vráti späť do USA. Primátorovi porozprávala o svojich cestách po Slovensku, zážitkoch, postrehoch a živote cudzinky v Partizánskom. Mesto, žiaci aj kolegovia jej prirástli k srdcu a rada nás opäť navštívi.

     • Súťaž o cenu riaditeľky školy 2024

      V dňoch 21. a 24.6.2024 sa uskutočnila v priestoroch našej školy súťaž o cenu riaditeľky školy. Študenti mali možnosť predviesť svoje nápady a talent. Všetci ukázali v čom sú dobrí, čo ich baví a akým smerom sa budú asi v živote uberať. Ďakujeme za skvele odprezentované nápady a prajeme veľa síl a motivácie do budúcnosti. Víťazi súťaže budú čoskoro zverejnení.

     • Naši žiaci na pretekárskom okruhu Slovakia Ring

      Dňa 8. júna 2024 boli žiaci 2. E triedy z odboru autoopravár – elektrikár Adela Michalíková a Oliver Tamaškovič a ich majster Ing. Michal Bátora pozvaní na automobilové preteky Slovakia Ring s možnosťou pohybovať sa priamo v pretekárskych depách.

      Exkluzívnu pozvánku dostali od firmy MM Garage, s. r. o., ktorá úzko spolupracuje s pretekárskym tímom Janík Motosport – elitou v rámci motošportu Česka a Slovenska. Slovakia Ring patrí medzi najdlhšie pretekárske okruhy na svete. Nachádza sa neďaleko obce Orechová Potôň pri Dunajskej Strede. Ponúka 12 tratí s dĺžkou od 2 632 do 5 922 metrov.

     • LÁSKA KVITNE V KAŽDOM VEKU

      Láska kvitne v každom veku a študenti i študentky SOŠ J. A. Baťu môžu lásku rozdávať. Kristínka Kunovská so svojim psíkom a šikovné študentky z I.A, II.B, III.B sa s nadšením zapojili do nádhernej aktivity s názvom "Láska kvitne každom veku."

      Táto iniciatíva mala za cieľ priniesť radosť a potešenie našim starším občanom v miestnom Centre sociálnych služieb v Partizánskom. Študenti sa rozhodli venovať svoj čas a kreativitu na výrobu krásnych pozdravov, ktoré s láskou pripravili pre seniorov. Pozdravy obsahovali nielen pekné slová a želania, ale aj nádherné obrázky a ozdoby, ktoré sami vytvorili. Veríme, že tieto milé gestá priniesli našim starším spoluobčanom úsmev na tvár a pocit, že na nich myslíme a vážime si ich.

     • Môj projekt 2024

      Spolu 80 žiakov prihlásilo tento rok takmer 40 nápadov do súťaže Môj projekt 2024, ktorú organizuje nezisková organizácia JA Slovensko v rámci vzdelávacieho programu Zručnosti pre úspech.

      Do národného finále postúpilo 8 projektov, medzi nimi aj podnikateľský produkt žiačok 2. B Nikoly Machajdíkovej a Lucii Junasovej s názvom HraMatika. Ide o manuálnu edukačnú pomôcku na rozvoj matematických predstáv a učenie sa základných matematických operácií. Finále sa konalo v priestoroch firmy IBM v Bratislave s podporou Nadácie Tesco.

     • Športujeme s Mackom Uškom

      Materská škola Macka Uška v Malých Uherciach už viac ako 15 rokov organizuje obľúbené podujatie pre deti „Športujeme s Mackom Uškom“. Pri príprave a realizácii tejto populárnej akcie každoročne spolupracuje aj naša škola.

      Dopoludnia žiaci 2. E, odbory autoopravár-elektrikár a elektromechanik-automatizačná technika, s majstrami odborného výcviku Michalom Bátorom a Martinom Komžíkom, zodpovedne pripravovali jednotlivé stanovištia pre deti.

     • Zámer priameho nájmu č. 2/2024

      Zámer priameho nájmu č. 2/2024 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

      v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

      Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

     • Ako začať podnikať?

      V dňoch 20. 5. 2024 až 24. 5. 2024 absolvovali žiaci prvého ročníka odboru obchodná akadémia „Hospodársky týždeň“. Počas neho si založili fiktívnu firmu. Navrhli názov firmy , predmet podnikania, logo a slogan. Vpracovali podnikateľský plán a natočili reklamu. V posledný deň výsledky svojej štvordňovej činnosti prezentovali pred vyučujúcimi a žiakmi školy.

     • Súťaž #mojemiesto

      Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) realizuje fotograficko-literárnu súťaž určenú pre žiakov 1. - 4. ročníka stredných škôl s názvom #mojemiesto.
      Zámerom súťažnej prehliadky je zvýšiť všímavosť mladých ľudí voči svojmu okoliu a prostrediu, v ktorom žijú, zvýšiť aj všímavosť dospelých voči mladým ľuďom a tomu, ako vnímajú svet a podporiť tvorivých mladých ľudí, aby sa rôzne kreatívne prejavili.
      Je to snaha prepojiť rôzne generácie profesionálov z oblasti architektúry, výtvarného umenia a literatúry s mladou generáciou a vytvoriť novú otvorenú platformu.

     • 2. kolo prijímacieho konania

      Druhé kolo prijímacích skúšok na školský rok 2024/25

      Deviataci, ktorí neboli prijatí na štúdium na strednú školu majú možnosť sa prihlásiť do 2. kola prijímacích skúšok.

      Svoju prihlášku je nutné podať elektronicky alebo osobne do 14.6.2024.

      Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 18. júna 2024 v priestoroch Strednej odbornej školy J. A. Baťu Partizánske. Kritériá prijímacích skúšok sú rovnaké ako v 1. kole .

     • Rébusy v hlavách dnešnej mládeže

      Každý z nás má v hlave rôzne hlavolamy a na našej škole sme sa dňa 21. 5. 2024 pozreli na rébusy, ktoré riešia dnešní mladí ľudia. Na konferencii organizovanej našou školou sme sa zamerali na duševné zdravie mladých ľudí a nástrahy, s ktorými každý deň zápasia. V inšpiratívnych prednáškach a diskusiách nám odborníci z rôznych oblastí priblížili zaujímavé témy. Veríme, že tieto nadobudnuté poznatky zanechali vo všetkých zúčastnených silnú stopu a využijú ich pri každodennej práci so žiakmi.

     • Inšpiratívna outdoorová učebňa - zahlasuj za projekt

      Milé deti, rodičia a kolegovia,

      boli by ste radi, keby sme mali v našej škole inšpiratívnu triedu/učebňu vonku na čerstvom vzduchu?

      Naša škola sa zapojila do súťaže v participatívno-komunitnom rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja.

      Projekt je zameraný na vybudovanie outdoorovej učebne, ktorá bude slúžiť na využívanie nových inovatívnych spôsobov výučby pri bežnom vyučovaní, ale aj pri organizovaní rôznych workshopov a besied v rámci širokej verejnosti. Do budovania tejto exteriérovej učebne budú zapojení aj žiaci a pedagógovia školy, aby bol projekt výsledkom komunitnej spolupráce.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
   • SPAREX SK, spol. s r.o.
   • AUTOCOMPANY s.r.o.
   • ZKW Group GmbH
   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk