• Sledujte nás aj tu:

   • Príďte sa ku nám pozrieť a neoľutujete
   • Naša škola sídli priamo na námestí, kde nás môžete po dohovore navštíviť a my Vám ukážeme, ako to u nás chodí.
    Námestie SNP 5, Partizánske, 958 01, 0387479111
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Jan Amos Komenský
   • „Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Dejepis inak

      História môže byť aj zaujímavá a pútavá, a preto hodiny dejepisu bývajú častokrát nielen v triede, ale i v priestoroch výstavných siení. Jednou z mnohých výstav , kde sme sa dozvedeli nové informácie o vývoji verejnej správy na území Trenčianskeho kraja od stredoveku po súčasnosť, bola výstava MATÚŠOV KRAJ, ktorú organizovalo Hornonitrianske múzeum Prievidza v spolupráci s Mestským múzeom v Partizánskom.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

      S veľkou radosťou a očakávaním sme tento rok 23. 11. otvárali školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Dovedna 18 študentov z celej školy si porovnalo sily v jednej kategórii. Výsledky gramatického testu, ktorý obsahoval aj časti na preverenie čitateľských a posluchových zručností, predurčili najlepších 5 študentov k postupu do ďalšieho - ústneho kola, kde sa museli popasovať s dvomi úlohami - vytvoriť príbeh na základe vizuálneho podnetu a viesť dialóg s presvedčivou argumentáciou. Žiačka 1. A triedy Alexandra Kišacová predviedla spanilú jazdu celou súťažou a právom obsadila 1. miesto, ku ktorému jej gratulujeme. Na základe tohto výsledku postupuje do krajského kola, kde jej budeme držať palce k uspokojivému umiestneniu.

     • Spomienka na 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu

      V našej škole sme si 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu, pripomenuli 21. 11. 2022.

      Spomienka začala reláciou, po nej nasledoval už tradičný študentský kolotoč.

      16 učební sa premenilo na priestory, v ktorých si učitelia a majstri odborného výcviku pripravili pre žiakov rôzne tvorivé a súťažné disciplíny. Ich súčasťou boli tajničky, kvíz, skladanie slov z písmen, určovanie názvov filmov približujúcich dobu do novembra 1989 na základe krátkych ukážok (Občiansky preukaz, Pelíšky, Eštebák, Tankový prapor...), triafanie kľúčov do vedier...

     • Okresné kolo v bedmintone SŠ

      Každoročne sa snažíme poraziť teamy Gymnázia Partizánske v dvojhrách a štvorhrách dievčat a chlapcov.

      Tento rok pekne zabojovali naši mládenci, hoci T.Híveš so Samuelom Magátom najprv štvorhru prehrali, Oliver Kršiak svoju dvojhru vyhral! V poslednom rozhodujúcom a veľmi vyrovnanom zápase Tomáš súpera potrápil, no napokon súperovi podľahol.

     • Cyrano z predmestia v novom šate

      V stredu 16. novembra 2022 mali žiaci III. B a II. B možnosť vžiť sa do nekompromisného a geniálneho textára a aj bitkára Cyrana s hrubou kožou, no citlivou dušou. Mohli sme na vlastné oči sledovať jeho neopätovanú tajnú lásku k speváčke Roxane. Príbeh o rockovej kapele nám predstavili Ján Slezák, Mirka Gális Partlová, Vladislav Plevčík a mnoho ďalších hercov či tanečníkov, ktorí dotvárali príbeh strhujúcimi tanečnými a speváckymi výkonmi. Muzikál Cyrano z predmestia možno skončil, ale Divadlo Nová scéna sme určite nenavštívili poslednýkrát.

     • Máme 3. miesto v Innovation Camp

      Dňa 15. novembra 2022 sa štyria žiaci prvého ročníka, odboru obchodná akadémia, Simona Belianská, Sabína Holečková, Nataly Papalová a Oliver Vlčko, zúčastnili v Banskej Bystrici celoslovenskej súťaže Innovation Camp. Súťaž organizovalo Ja Slovensko, n. o. v spolupráci s Nadáciou Národnej banky Slovenska. Cieľom súťaže bola podpora kreativity, tímového ducha, rozvoj prezentačných zručností žiakov a ich motivácia k tomu, aby sa stali úspešnými na trhu práce. Žiaci v štvorčlenných skupinách riešili zadaný problém „Ako motivovať mladých ľudí k dlhodobému a pravidelnému odkladaniu si svojich peňazí“. Tím, súčasťou ktorého bola aj žiačka našej školy Nataly Papalová, obsadil krásne 3. miesto. Víťazke blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

     • Zámer priameho nájmu č. 4/2022

      Zámer priameho nájmu č. 4/2022 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja

      v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

      Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

     • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

      Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

      Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok. Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

     • Erasmus plus 2022

      V dňoch 9.10.2022 do 21.10.2022 sa žiaci druhého ročníka učebného odboru kuchár a tretieho ročníka učebného odboru čašník, servírka zúčastnili výmennej odbornej praxe v rámci programu Erasmus Plus v Strednej odbornej škole v Prostějove - Česká republika.Absolvovali viacero odborných exkurzií : Národní dům v Prostějově, významná kultúrna pamiatka Českej republiky. Zúčastnili sa prehliadky radnice v Prostějově . Jeden deň strávili v Prahe, kde navštívili Pražský hrad, Karlov most, Staromestské námestie, kde videli Orloj, zoznamovali sa s českou kultúrou a históriou.Voľný čas v Prostějově žiaci využili na návštevu kina a bowlingu.

     • Exkurzia v Microstepe

      Dňa 19.10.2022 sa zúčastnili exkurzie žiaci I.E, II.C v Microstepe Partizánske. Žiaci počas exkurzie videli s čím sa môžu stretnúť v praxi keď ukončia štúdium. Mali možnosť vidieť procesy, ktoré v škole neuvidia a oboznámili sa s modernými technológiami.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
   • SPAREX SK, spol. s r.o.
   • AUTOCOMPANY s.r.o.
   • ZKW Group GmbH
   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk