Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Katarína Hartmannová Rozvrh
riaditeľka
katarina.hartmannova@spspart.sk
 
 
Mgr. Viera Beňušková Rozvrh
hlavná majsterka odbornej výchovy
benuskovaviera@gmail.com
 
 
Ing. Ján Mašír Rozvrh
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
masirj@centrum.sk
 
 
Ing. Michal Bátora Rozvrh
majster odbornej výchovy
administrator@sospe.sk
 
 
Ing. Július Belianský Rozvrh
učiteľ
jbeliansky1@gmail.com
 
 
PaedDr. Jana Boďová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
janabodova@centrum.sk
 
 
Mgr. Karin Borůvková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
boruvkova.karin@gmail.com
 
 
Ing. Karol Csóka Rozvrh
učiteľ
karol.csoka@sospe.sk
 
 
Ing. Miroslav Dorčiak Rozvrh
učiteľ
dorciak.miroslav@post.sk
 
 
Ing. Mgr. Andrea Dubravická Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
andrea.dubravicka@sospe.sk
 
 
Mgr. Iveta Ďurišová Rozvrh
učiteľka
vivet@centrum.sk
 
 
Mgr. Ivan Dvonč Rozvrh
Triedny učiteľ: I.F
Triedny učiteľ: II.F
idvonc@gmail.com
 
 
RNDr. Alexandra Dvončová Rozvrh
učiteľka
alexandra.dvoncova@sospe.sk
 
 
Mgr. Bibiána Dzianová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.G
Triedna učiteľka: II.B
b.dzianova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Foltánová Rozvrh
učiteľka
afoltanova@azet.sk
 
 
Ing. Zuzana Foltánová Rozvrh
učiteľka
zfoltnov@gmail.com
 
 
Mgr. Marek Gajdoš Rozvrh
Triedny učiteľ: I.D
marecekg@seznam.cz
 
 
Ing. Miroslav Gašparovič Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
jochi@post.sk
 
 
Ing. Alena Gašparovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
agasparovicova2@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Gregušová Rozvrh
učiteľka
silvia.gregusova@sospe.sk
 
 
Mgr. Jozef Gubka Rozvrh
Triedny učiteľ: III.E
gubka.jozef@gmail.com
 
 
Ing. Vladislav Gubka, PhD. Rozvrh
zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
vlgubka@gmail.com
 
 
Ing. Peter Hitka Rozvrh
učiteľ
pethit@centrum.sk
 
 
Mgr. Jarmila Hýroššová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.H
Triedna učiteľka: IV.B
jarmila.hyrossova@gmail.com
 
 
PhDr. Ingrid Iliašová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
igaspa33@gmail.com
 
 
Mgr. Juraj Jakal pedagogický asistent
ju.jak@email.cz
 
 
Ing. Alica Jakubeová Rozvrh
zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
alicajakubeova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Jankulová učiteľka
 
 
Mgr. Viera Jenisová pedagogická asistentka
vierajenisova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Kasalová učiteľka
eva.kasalova1@gmail.com
 
 
Bc. Rudolf Kližan Rozvrh
majster odbornej výchovy
klizo16@azet.sk
 
 
Ing. Marian Kňažko Rozvrh
učiteľ
marian.knazko@centrum.sk
 
 
PhDr. Vladislav Košovský učiteľ
 
 
Ing. Taňa Krupanová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.N
krupta@azet.sk
 
 
Bc. Elena Lengyelová Rozvrh
majsterka odbornej výchovy
elen99@azet.sk
 
 
Ing. Zuzana Mošková Rozvrh
učiteľka
zuzanamoskova@centrum.sk
 
 
Ing. Petra Némethová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
p.nemethova@azet.sk
 
 
Ing. Michal Ondruš Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
Triedny učiteľ: IV.C
michal.ondrus.23@gmail.com
 
 
Ing. Tomáš Pajda Rozvrh
učiteľ
tomas.pajda@sospe.sk
 
 
Ľubica Paniaková Rozvrh
majsterka odbornej výchovy
lubicapaniakova@gmail.com
 
 
Ing. Andrea Petríková Rozvrh
učiteľka
andrea.petrikova@sospe.sk
 
 
Mgr. Ľubomír Popluhár Rozvrh
učiteľ
lubopop29@gmail.com
 
 
Ing. Juraj Rauko Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
juraj.rauko@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Repiarová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.N
a.repiarova@gmail.com
 
 
Ing. Ingrid Rigáňová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
iriganova@gmail.com
 
 
Mgr. Denisa Slováková Rozvrh
učiteľka
denisa.sreinerova@gmail.com
 
 
Ing. Juraj Strych Rozvrh
učiteľ
juraj.strych@sospe.sk
 
 
Michal Súlovský Rozvrh
majster odbornej výchovy
michal.sulovsky@sospe.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Ševčíková Rozvrh
učiteľka
 
 
Mgr. Renáta Školková Rozvrh
učiteľka
skolkovar@gmail.com
 
 
Daniela Škvareninová Rozvrh
majsterka odbornej výchovy
daniela.skvareninova@gmail.com
 
 
Bc. Jana Šmitalová Rozvrh
majsterka odbornej výchovy
smitalovajana@gmail.com
 
 
Ing. Daniela Tischlerová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
Triedna učiteľka: II.E
tischlerovad@gmail.com
 
 
Ing. Mária Tomašovičová Rozvrh
učiteľka
marika.tomasovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Milan Turek učiteľ
milan.turek@sospe.sk
 
 
Ing. Miriam Vanková Rozvrh
učiteľka
miriamvankova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Žemberová Rozvrh
učiteľka
 
 
Ing. Pavol Žikavský Rozvrh
učiteľ
zikavskyp@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Žišková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
jziskova@azet.sk

© aScAgenda 2022.0.1310 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria