Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miroslav Gašparovič
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Žišková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Juraj Rauko
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Gajdoš
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Tischlerová
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivan Dvonč
I.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiána Dzianová
I.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Hýroššová
I.N Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Repiarová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mgr.Andrea Dubravická
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiána Dzianová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karin Borůvková
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Petra Némethová
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Daniela Tischlerová
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivan Dvonč
II.N Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Taňa Krupanová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Gašparovičová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrid Rigáňová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Michal Ondruš
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Ingrid Iliašová
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Gubka
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Boďová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Hýroššová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Michal Ondruš

© aScAgenda 2022.0.1310 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria