• Prijímacie konanie

     • Termíny 2024 - 2025

     •  

      Na základe §66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákovnov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 takto:

      Termín podania prihlášky na všetky študijné a učebné odbory denného štúdia je najneskôr do 20. marca 2024 !

       

      Termín konania prijímacích skúšok pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych zručností:

      1. kolo prijímacích skúšok: 

                                       2. máj 2024 o 8:00 hod.

                                                 3. máj 2024 o 8:00 v prípade podľa potreby, vzhľadom na počet uchádzačov

       

      2. kolo prijímacích skúšok:  

                                       6. máj 2024 o 8:00 hod.

                                                 7. máj 2024 o 8:00 hod. v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov

       

      Termín konania prijímacích skúšok pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych zručností (talentové skúšky):

      1. termín – 27. apríl 2024 a v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024

      2. termín – 9. máj 2024 a v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024

       

      Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod), § 68 ods.1

       

      Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

       

       

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk