• Strava

     • Charakteristika školskej jedálne

     • -Školská jedáleň pri SOŠ Jána Antonína Baťu v Partizánskom je súčasťou školy s právnou subjektivitou v prevádzke od roku 1939

      - kapacita kuchyne je 800 obedov, počet miest na sedenie v jedálni je 165

      - je umiestnená v zdravotne vhodnom prostredí, chránená pred zdraviu škodlivými faktormi

      – školská jedáleň je zaradená do hlavnej činnosti – pracovisko žiakov v odbore kuchár

      - okrem toho poskytuje obedy žiakom , zamestnancom školy, žiakom a zamestnancom Gymnázia

      v Partizánskom a iným cudzím stravníkom

      - od septembra 2016 poskytuje stravu pre bezlepkovú diétu

      - jedálne lístky sú zostavované podľa zásad Materiálno – spotrebných noriem a receptúr vydaných

      MŠVVaŠ SR

      - jedálny lístok s dvomi hlavnými jedlami je zverejnený na internetovej stránke našej školy a na

      nástenke v priestoroch školskej jedálne

      - objednávanie a výdaj stravy je zabezpečený elektronickým zariadením, preto je potrebné, aby

      každý stravník mal  identifikačné médium (čip, ISIC karta)

      - okrem obedov školská jedáleň ponuka na objednávku:

      Oškvarkové pagáče (minimálny odber 60 ks) - cena za kus 0,47€

      Moravské koláče (minimálny odber 6 porcii / 36 ks) - cena za kus 0,75€

      Knedľa 700g (minimálny odber 3ks – pokiaľ nie je v ten deň na jedálnom lístku) - cena za kus 2,20€

      - akcie rôzneho charakteru

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk