• Strava

     • Charakteristika školskej jedálne

     • -Školská jedáleň pri SOŠ Jána Antonína Baťu v Partizánskom je súčasťou školy s právnou subjektivitou v prevádzke od

      roku 1939

      - kapacita kuchyne je 800 obedov, počet miest na sedenie v jedálni je 185

      - je umiestnená v zdravotne vhodnom prostredí, chránená pred zdraviu škodlivými faktormi

      – školská jedáleň je zaradená do hlavnej činnosti – pracovisko žiakov v odbore kuchár

      - okrem toho poskytuje obedy žiakom , zamestnancom školy, žiakom a zamestnancom Gymnázia

      v Partizánskom, žiakom a zamestnancom Základnej cirkevnej školy v Partizánskom a iným cudzím

      stravníkom

      - od septembra 2016 poskytuje stravu pre bezlepkovú diétu

      - jedálne lístky sú zostavované podľa zásad Materiálno – spotrebných noriem a receptúr vydaných

      MŠVVaŠ SR

      - jedálny lístok s dvomi hlavnými jedlami je zverejnený na internetovej stránke našej školy a na

      nástenke v priestoroch školskej jedálne

      - objednávanie a výdaj stravy je zabezpečený elektronickým zariadením, preto je potrebné, aby

      každý stravník mal čipovú kartu

      - okrem obedov školská jedáleň ponuka na objednávku:

      Oškvarkové pagáče 0,32€/ 1 ks (minimálny odber 30 ks)

      Moravské koláče 2,40€/ 1 porcia – 6ks(minimálny odber 5 porcii)

      Knedľa 750g 1,50€/ 1ks (minimálny odber 3ks – pokiaľ nie je v ten deň na jedálnom lístku)

      - akcie rôzneho charakteru

      - školská jedáleň je zapojená do školského mliečneho programu