• Zvyšujeme kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy