• Právne informácie

      • EduPage a GDPR

        Ak sa chcete dozvedieť o opatreniach a záväzkoch, ktoré EduPage poskytuje a garantuje školám, aby splnili požiadavky GDPR, prečítajte si prosím: sospe.edupage.org