Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Email školy: spojskolape@spspart.sk
Telefón: +421387479111
Adresa školy: Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
Vedenie školy: Ing. Katarína Hartmannová - riaditeľka školy - katarina.hartmannova@spspart.sk
Ing. Alica Jakubeová - zástupkyňa pre všeobecnovzdelávacie predmety - alicajakubeova@gmail.com
Ing. Vladislav Gubka, PhD. - zástupca pre odborné predmety - vlgubka@gmail.com
Ing. Ján Mašír - zástupca pre odbornú prax - masirj@centrum.sk

Anetta Divékyová - vedúca školskej jedálne - anetta.divekyova@spspart.sk
Monika Miková - personalistka - monika.mikova@sospe.sk
Telefónne čísla: Sekretariát riaditeľa: 038/7479111
Ústredňa: 038/7479110
Fax: 038/7479126

Priame linky
jedáleň: 038/7479138
číslo zariadenia: 9258
Personalistka: 038/7479119

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria