• Ďalšie projekty

     • Projekt Leonardo da Vinci 2013 - 2015

     • Spojená škola, o.z. Stredná odborná škola, Partizánske
       

      projekt Leonardo da Vinci
      Odborná stáž žiakov - Kolín, ČR

                        

                      

             

      V  rámci projektu Leonardo Da Vinci sa žiaci našej školy zúčastnili
      dvojtýždňovej odbornej stáže v partnerskej škole v Kolíne v ČR .

       

      Účastníci stáže
      1.turnus - 29.9. – 12.10.2013

      Stáže sa zúčastnilo 5 žiakov  z 2. a 3. ročníka
      učebného odboru elektromechanik - automatizačná technika

       

      2.turnus  - 11.5. – 24. 5. 2014

      Stáže sa zúčastnilo 5 žiakov  z 2. ročníka

      učebného odboru  elektromechanik  - automatizačná technika

      Výmenná prax bola pre žiakov veľkým prínosom,  žiaci získali nové odborné poznatky a zručnosti, naučili sa samostatne pracovať, zlepšili si svoje komunikačné kompetencie, finančnú gramotnosť a obohatili slovnú zásobu o odbornú terminológiu v českom jazyku.

      Okrem vykonávania odborných činností sa zúčastňovali i mimoškolských aktivít – prezreli si kultúrno-historické pamiatky mesta Kolín a blízkeho okolia, navštívili hlavné mesto Prahu, venovali sa športovým a relaxačným aktivitám.

      Na záver stáže obdržali všetci účastníci certifikát EUROPASS-  mobilita.

      Celý projekt bol financovaný z prostriedkov EÚ.

      Voľnočasové aktivity žiakov

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk