• Školský parlament (do 31.12.2021 žiacka školská rada)