• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    • Email školy
    • spojskolape@spspart.sk
    • Telefón
    • +421387479111
    • Adresa školy
    • Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
     Slovakia
    • Vedenie školy
    • Ing. Katarína Hartmannová
     riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk
     +421387479112

     Ing. Ingrid Rigáňová
     zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com
     +421387479117

     Ing. Vladislav Gubka, PhD.
     zástupca pre praktické vyučovanie
     vlgubka@gmail.com
     +421387479146, +421387479152

     Ing. Mgr. Andrea Dubravická
     zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk
     +421387479117

     Anetta Divékyová
     vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk
     +421387479138

     Monika Miková
     personalistka
     monika.mikova@sospe.sk
     +421387479119
    • Telefónne čísla
    • Sekretariát riaditeľa: 038/7479111
     Ústredňa: 038/7479110
     Fax: 038/7479126

     Priame linky
     jedáleň: 038/7479138
     číslo zariadenia: 9258
     Personalistka: 038/7479119
    • viac informácií o spracúvaní osobných údajov:
    • https://sospe.edupage.org/a/ochrana-osobnych-udajov-2?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0MCZzdWJwYWdlPTA%3D