• Rekvalifikačné kurzy

     • Ponuka rekvalifikačných kurzov

     • 03.12.2020 10:49
     • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zmysle zákona 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní realizuje rekvalifikačné vzdelávacie programy, akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Po absolvovaní vzdelávacieho programu získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s platnosťou na území Slovenskej republiky.

     • viac