• Rekvalifikačné kurzy

     • Ponuka rekvalifikačných kurzov

     • 03.12.2020 10:49
     • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zmysle zákona 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní realizuje rekvalifikačné vzdelávacie programy, akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Po absolvovaní vzdelávacieho programu získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s platnosťou na území Slovenskej republiky.

     • viac
   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk