• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Táto príhláška slúži pre záujemcov o pomaturitné a nadstavbové štúdium pre tieto odbory:

  Pomaturitné

  7649 N Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  2381 Q Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

  Nadstavbové:

  2414 L 01 Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

  2675 L 03 Elektrotechnika - elektronické zariadenia

  6421 L Spoločné stravovanie

  3125 L Odevníctvo

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Táto príhláška slúži pre záujemcov o pomaturitné a nadstavbové štúdium.