• Elektronická prihláška

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Táto príhláška slúži pre záujemcov o pomaturitné štúdium pre tieto odbory:

   Pomaturitné - externé večerné štúdium

   7649 N Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    

   Nadstavbové - externé večerné štúdium

   6403L00 Podnikanie v remeslách a službách

   2675L03 Elektrotechnika - elektronické zariadenia

   Nadstavbové - denné štúdium

   6403L00 Podnikanie v remeslách a službách

   2675L03 Elektrotechnika - elektronické zariadenia

   2414L01 Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára:

      


   Táto príhláška slúži pre záujemcov o pomaturitné štúdium.

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk