Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.CI.DI.EI.FI.GI.HI.N
  2. ročník   II.AII.BII.CII.DII.EII.FII.N
  3. ročník   III.AIII.BIII.CIII.DIII.E
  4. ročník   IV.AIV.BIV.C
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2022.0.1310 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria