Školský podporný tím

Na našej škole je pre Vás k dispozícii

 

 

„Školský podporný tím“

 

 

v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch.

 

Školský podporný tím tvoria:

 

Školská psychologička – Mgr. Miroslava Masariková (Viac info a kontakt tu Školský psychológ)

Sociálna pedagogička – Mgr. Zuzana Gergelová (Viac info a kontakt tu Sociálny pedagóg)

Kariérová poradkyňa - Ing. Mgr. Mária Tomašovičová (Viac info a kontakt tu Kariérové poradenstvo)

Asistenti pedagóga

 

 

 

 

 

Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi poradenských zariadení CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) a CŠPP (Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva) Partizánske.

 

Školský podporný tím buduje inkluzívnu klímu a kultúru na škole, zabezpečuje tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností, a to nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale u všetkých žiakov školy.

 

„Inklúzia je videnie sveta srdcom, nie očami. Nie odlišnosť, ale jedinečnosť. Nie porovnávanie sa navzájom, ale akceptácia každého z nás je ten správny kľúč, aby sme odomkli v sebe inklúziu - ĽUDKOSŤ ."

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria