Školský psychológ

Milí študenti, rodičia a pedagógovia

na našej škole je pre Vás k dispozícii školská psychologička

Mgr. Miroslava Masariková

 

„Šťastie nie je neprítomnosť problémov. Je to schopnosť sa s nimi vysporiadať.“

Dr. Steve Maraboli

 

 

 

Ako ju kontaktovať?

 • Osobne v kabinete č. 315 cez konzultačné hodiny:

Pre rodičov                                       Po: 13:00 - 16:00

Pre študentov a pedagógov      Str: 8:00 – 12:00

 • Telefonicky na čísle 038/7479 149 alebo 0905 251 773 kedykoľvek v pracovnom čase od 7:00-15:00.
 • Elektronicky na e-mail miroslava.masarikova@sospe.sk

 

 

V akých prípadoch ju kontaktovať?

            Študenti

 • Ak potrebuje podporu a pomoc pri osobnom probléme, s ktorým si sám nevie rady a trápi ho
 • Ak má problém na vyučovaní s učením, zvládaním nárokov, trémou a prípravou na vyučovanie
 • Ak ho trápia medziľudské vzťahy s rovesníkmi, učiteľmi v triede aj mimo vyučovania
 • Ak mu niekto ubližuje psychicky či fyzicky v škole alebo doma
 • Ak má podozrenie, že je ubližované niekomu inému
 • Ak má problém so závislosťou na alkohole, drogách, internete a podobne
 • Ak prežíva nejakú krízu, dilemu, ťažšiu situáciu,  o ktorej sa potrebuje porozprávať

 

            Rodičia

 • Pri riešení problémov študentov v správaní a učení v škole aj doma
 • Pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch študentov v triede a na škole
 • Pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania
 • Pri potrebe spolupráce a intervencie pri vzniknutej akútnej kríze prípadne ťažkej životnej situácii

 

            Pedagógovia

 • Pri riešení výukových a výchovných problémov študentov
 • Pri hľadaní spôsobov zlepšenia atmosféry v triede a zlepšenia spolupráce medzi vyučujúcim a študentmi príp. rodičmi

 

 

Ako prebieha psychologická činnosť?

Pri poskytovaní psychologickej činnosti sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.Eticky-kodex-skolskeho-psychologa.pdf

Základom psychologickej práce je dôvera a zachovanie mlčanlivosti.

V rámci psychologickej činnosti pracuje psychológ prostredníctvom individuálnych konzultácii a  skupinových preventívnych a intervenčných programov. Napln_prace_skolskeho_psychologa.pdf

 

„Vtedy, keď už nedokážeme zmeniť situáciu, stojíme pred výzvou zmeniť sami seba.“

Viktor Frankl

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
  Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
 • +421387479111

Fotogaléria