• Od blízkeho k vzdialenému

  Po takmer dvoch rokoch sa žiaci našej školy vybrali na dejepisnú exkurziu.

  Začali neďaleko – v areáli bývalých Závodov 29. augusta (ZDA) – v kryte civilnej obrany, kde v r. 2017 vzniko múzeum. Zriaďovateľom múzea je  občianske združenie Priatelia histórie kožiarskych a obuvníckych závodov, za ktorým stoja dvaja mladí chlapci – nadšenci regionálnej  histórie –  Marek Schön a Štefan Janžo.

  Štefan je štvrtákom v našej škole. Chlapci v troch miestnostiach krytu systematicky sústredili predmety z dôb minulých – z čias vzniku mesta Partizánske, Slovenského národného povstania, národného podniku ZDA a civilnej obrany. Naši žiaci sa vďaka svojim rovesníkom bližšie oboznámili s miestnou a regionálnou históriou, ktorá sa vyvíjala v kontexte národných a svetových historických udalostí.

 • Deň jablka - 19. 10. 2021

  Oslava dňa jabĺk prebehla u nás na škole od zberu až po odovzdanie konečným užívateľom, tak by sme mohli v skratke opísať tento deň. Ale bolo tam toho omnoho viac. 

       Najprv naši žiaci pod vedením pani Ing.Jakubeovej a pána Ing. Mašíra navštívili jablkové sady v Ostraticiach, kde vlastnoručne nazbierali jablká pre pre svojich spolužiakov.

  Jabĺčka poputovali cez triednych učiteľov všetkým žiakom našej školy.

      O ich význame pre naše zdravie sme informovali v školskom rozhlase reláciou, ktorú pripravila Ing. Zuzana Foltánová a žiaci II.D triedy – Barbora Fodorová a Lukáš Valo. Relácia bola odvysielaná na oboch budovách školy.

      Dúfame, že jablká, pre ich neoceniteľný význam pre zdravie sa stanú neoddeliteľnou časťou stravy nás všetkých a naša imunita nám bude vďačná.

 • Návšteva Mestskej knižnice v Partizánskom

  „Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.” Cicero

  Miestnosťami plnými kníh nás sprevádzala pracovníčka Mestskej knižnice  v Partizánskom Mgr. D. Škorňová, ktorá nám predstavila jednotlivé oddelenia knižnice a jej výpožičný systém. S dievčatami z odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo sme tak sociálne siete na okamih vymenili za klasické knihy, ktoré mali svoju dušu, voňali papierom, skrývali v sebe príbehy či pocity a my sme sa  ocitli vo svete vlastnej fantázie.

  Tešíme sa na ďalšiu návštevu a spoluprácu!

 • Turistický výlet na Veľký Vrch

  V sobotu (16.10.) sa učitelia, žiaci, rodinní príslušníci a priatelia školy zúčastnili turistického výletu na Veľký vrch pri Veľkých Kršteňanoch. Počasie nám prialo a po krátkom nenáročnom výstupe sme sa mohli kochať krásnymi výhľadmi po okolí. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, strávili sme spolu príjemné chvíle v lone našej prírody. Dúfame, že nabudúce nás bude ešte viac. 

 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – ocenenie

  Dňa 13.10. 2021 sa žiačky Dominika Sečkárová, Ľubica Jániová, Sabína Jakubíková, Vladimíra Urbanová, Viktória Totovská zúčastnili slávnostnej ceremónie odovzdávania certifikátu a odznaku Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu na bronzovej úrovni.

  Slávnostná ceremónia sa konala v Trenčianskom samosprávnom kraji a žiačky mali možnosť pocítiť svoj úspech na červenom koberci za prítomnosti DofE tímu.

  Blahoželáme!

 • Deň jablka

 • Online Stream zo súťaže AMAVET - Festival vedy a techniky

  Stream je prevádzkovaný na platforme jitsi meet

 • Halloweenský deň

  Začnite vyrábať masky, STRAŠIDELNÝ DEŇ SA BLÍŽI!

 • Krúžok Kváskovania

  Famózne kváskovanie na krúžku ,,Kváskovanie".

 • KLAUZÚRNE SKÚŠKY

         Koncom septembra sa na škole uskutočnili klauzúrne skúšky, ktoré absolvovali žiaci druhého a tretieho ročníka odboru 8244 M  Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov.

  Počas 5 dní mali žiaci zvládnuť a na obraz vyjadriť svoj talent a techniku maľby. Tému si vybral každý sám, takže – voľná. Žiaci počas dní pracovali s veľkým nasadením a výsledkom bolo zvládnutie zvolenej témy a konečná prezentácia ich prác.

  Jednotlivé práce môžete vidieť vo fotogalérii, ale aj na chodbe v priestoroch školy na I. poschodí.

 • Svetový deň duševného zdravia

  V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

  Tento významný deň sme si pripomenuli aj v našej škole na hodine psychológie (1.B – odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo) – a to edukačnými aktivitami zameranými na podporu sebareflexie a psychohygieny.    

 • Turistika

 • Deň jazykov

  V uplynulom týždni sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Formou didaktických hier, prezentácií, ale aj  prekladmi z jedného cudzieho jazyka do iného, sa žiaci opäť presvedčili, že jazyky sú nielen zábava, ale aj veľká devíza do budúcnosti.​​​​​​​

 • Súťaž

 • Zber odpadu

  Dňa 29. 9. 2021 aj naša škola prispela k akcii "Dve hodiny pre krajšie Partizánske - upracme si mesto" a to zbieraním papiera a iného odpadu. Zúčastnili sa jej triedy I.D a II.E pod dozorom učiteľov Ivana Dvonča a Mareka Gajdoša. Vyzbieralo sa skoro 7 vriec odpadu a preto patrí vďaka všetkým, ktorí sa tejto akcie aktívne zúčastnili.

 • Adaptačný týždeň

  V termíne od 13. do 21. septembra sa triedy prvého ročníka zúčastnili adaptačného dňa.

  Žiaci  absolvovali rôzne zážitkové aktivity na lepšie spoznanie sa medzi sebou ako aj s triednym učiteľom. Zistili viac o histórii našej školy, spoločne sa zasmiali, dozvedeli sa niečo nové a rozhýbali sa pri pohybovej hre. Veríme, že do života na našej škole vykročili správnou nohou a na najbližšie roky budú mať len tie najlepšie spomienky.

  Vitajte u nás!

 • Biela pastelka

  Biela pastelka patrí medzi desať najväčších a najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku.

  Aj naši dobrovoľníci uskutočnili dňa  24.9.2021 zbierku  pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Ambasádorkou zbierky je už  niekoľko rokov moderátorka Adela Vinczeová.

  ,,Hlasom“   zbierky i  podporovateľom jej posolstva  je herec SND Robo Roth.

  Tento rok sa k dvojici známych osobností pridal komik a influencer Fero Joke, ktorý nás písomne cez instagram podporil.

 • Za odmenu na Úrade vlády SR

  Žiačky odboru obchodná akadémia – Laura Čangelová a Gabriela Duchovičová minulý školský rok získali 3. miesto v súťaži Mediálny pohár, organizátorom ktorej je JA Slovensko. Cieľom súťaže je zlepšiť mediálnu gramotnosť žiakov, naučiť ich pútavo písať články a komunikovať s médiami. Ich snaha sa vyplatila.

  Za odmenu sa mohli učiť priamo od odborníkov – boli pozvané na tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, kde videli naživo prácu novinárov počas rokovania vlády, zúčastnili sa tlačovej konferencie, porozprávali sa s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom a prezreli si rôzne zaujímavé priestory Úradu vlády SR.

  Na konci náročného, ale veľmi inšpiratívneho dňa ich potešilo, že fotky z ich návštevy si dal pán  premiér Heger do príbehu na Instagrame.

 • KLAUZÚRNE SKÚŠKY

  KLAUZÚRNE  SKÚŠKY

  DÁTUM  KONANIA: 27.9. – 1.10.2021

   

  ODBOR: 8244 M  Modelárstvo a navrhovanie obuvi

                                 a módnych doplnkov

  TRIEDY:  II.A,  III.A

  MIESTO: učebňa č. 42 a učebňa č. 43

 • Informácia o voľnom pracovnom mieste

  SOŠ  Jána Antonína Baťu Partizánske príjme do pracovného pomeru

   

  Vedúcu referentku ekonomických činností

   

  Informácia o pracovnom mieste

   

  Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

  Termín nástupu: 18.10.2021

   

  Pracovnoprávny vzťah: pracovná zmluva

   

  Rozsah práce:                        7,5 hodín denne   

   

  Náplň práce:              -komplexne zabezpečuje účtovnú agendu odberateľských faktúr, vedie

                                      podvojné účtovníctvo                                                                                                              

                                     -zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác pre potreby školy

                                      podľa plat. predpisov s využitím elektronického trhoviska ,ako aj bez neho

                                     -podieľa sa na príprave zmlúv

                                     -organizuje a riadi, kontroluje prácu podriadených zamestnancov

                                     -zabezpečuje nákup spotrebného materiálu a DHIM pre prevádzku školy

                                     -vedie skladovú evidenciu

                                    -vyhotovuje mesačné faktúry na základe uzatvorených zmlúv

   

  Platové náležitosti:     plat bude určený podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (od 692 € v závislosti od dĺžky praxe)

   

   

  Požiadavky na uchádzača: samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, ochota učiť sa, iniciatívnosť, práca s PC(word, excel, internet, e-mail),

   

  Vzdelanie: úplné stredné vzdelanie

   

   

   

  Kontaktné informácie

  Adresa školy

  Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

  Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

  e-mail:             spojskolape@spspart.sk

   

  Kontaktná osoba

   

  Monika Miková

  038/7479119

  monika.mikova@sospe.sk

   

   

  Partizánske  21.9.2021                                               Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                         riaditeľka školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
  Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
 • +421387479111

Fotogaléria