• Novinky

      • Oznam pre rodičov žiakov prvých ročníkov

      • Vážení rodičia žiakov prvých ročníkov, vzhľadom k odporúčaniu RUVZ a ministerstva školstva, plánované rodičovské združenie dňa 2.9.2021 sa RUŠÍ, prosím sledujte edupage a web stránku školy, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie.

       Zároveň oznamujeme žiakom prvých ročníkov, že stravovanie v školskej jedálni začína 6.9.2021. Žiaci, ktorí majú záujem odoberať stravu , môžu si vypísať zápisný lístok (nájdete ho na web stránke školy v časti strava alebo prikladám v prílohe), podpísať rodičom a doručiť vedúcej ŠJ, prípadne zaslať oskenovaný na adresu anetta.divekyova@spspart.sk Informácie s postupom sú uvedené na zápisnom lístku.

       Z dôvodu rekonštrukcie školskej jedálne sa prihlasovanie alebo odhlasovanie uskutočňuje len cez internet na stránke www.strava.cz a to vždy deň vopred do 10:00 hod. Na výber bude jedno jedlo denne, preto si objednávajte len obed č.1. Obed sa bude vydávať počas veľkej prestávky v čase od 11?20 do 11:50 v budove SNP 5 na 1.poschodí v reštaurácii Educa. Polievka bude servírovaná do taniera, hlavné jedlo bude v jednorázovom obale. Jedlo je možné skonzumovať na mieste alebo si ho vziať so sebou.

       Pre viac informácií kontaktujte vedúcu ŠJ 0387479138 Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy

      • Oznam o voľnom pracovnom mieste

      • SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme

       do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy

       elektrotechnických predmetov

        

        

        Informácia o pracovnom mieste

       Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Termín nástupu: 1.9.2021

       Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2021

       Rozsah úväzku: majster odbornej výchovy na plný úväzok

       Platové podmienky: Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.

        

       Požiadavky na uchádzača

       Vzdelanie

       Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na elektrotechniku, DPŠ výhodou

        

       Kontaktné informácie

       Adresa školy

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

       e-mail: spojskolape@spspart.sk

        

       Kontaktná osoba

       Ing. Katarína Hartmannová, tel. 038/7479112

      • Zahájenie školského roku 2021/2022

      • Milí rodičia a žiaci,

       slávnostné zahájenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 8:00 hod na multifunkčnom ihrisku Námestie SNP 14 (budova obchodnej akadémie).

       V prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do telocvične. Taktiež v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov v škole, odporúčame žiakom pred začiatkom školského roka 2021/22 absolvovať testovanie.

       V prípade záujmu, si môžu rodičia zdarma objednať 25 ks antigénových testov na samotestovanie na COVID-19 v domácom prostredí.

       Prihlásiť sa na objednávku Ag testov treba do 26. augusta 2021 cez aplikáciu EduPage alebo mailom na katarina.hartmannova@spspart.sk alebo na tel. čísle 038/7479117, 038/7479116

       Zároveň oznamujeme rodičom žiakov prvých ročníkov, že dňa 2.9.2021 sa o 15:00 hod v telocvični školy (budova obchodnej akadémie) uskutoční rodičovské združenie.

       Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy

      • Oznam o podmienkach nástupu žiakov do školy

      • Milí rodičia a žiaci,

       na stránke ministerstva školstva boli zverejnené aktuálne informácie k nástupu žiakov do školy (infografiky nájdete pod oznámením).

       Čo to pre nás znamená?

       - Vyučovanie bude prebiehať prezenčnou formou (informácie k zahájeniu školského roku budú zverejnené na web stránke školy).

       - Pred nástupom do školy odporúčam všetkým žiakom absolvovať testovanie.

       - Pri vstupe do budovy školy prejdú všetci žiaci ranným filtrom – meranie teploty, dezinfekcia rúk.

       - V interiéri školy budeme mať všetci prekryté dýchacie cesty (rúško, prípadne respirátor).

       - Pred nástupom do školy sa žiaci preukážu písomným vyhlásením o bezinfekčnosti. V prípade neplnoletého žiaka vyhlásenie predloží rodič. Ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 dni, je potrebné toto oznámenie opäť predložiť. Vyhlásenie môžete zaslať triednemu učiteľovi cez edupage alebo doniesť v prvý školský deň. Tlačivo nájdete na web stránke školy alebo na stránke www.minedu.sk

       - V prípad, že žiak alebo rodič žiaka bol pozitívne testovaný, oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi a zostane v domácej karanténe. O prípadnom zatvorení triedy (povinná karanténa) rozhodne RÚVZ. Karanténu v takomto prípade nemusia absolvovať plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci, ktorí prekonali ochorenie do 180 dní od potvrdenia po negatívnom PCR teste alebo teste na protilátky.

       - Rodič môže žiaka ospravedlniť max. 5 dní po sebe. V prípade dlhodobej absencie je potrebné potvrdenie od lekára. Žiadam všetkých žiakov i rodičov o dodržanie uvedených opatrení. Viac informácií nájdete tiež na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/?fbclid=IwAR30PI3Aw33YDMv3JGYEPJ9QHnsOo_veS8rra3zxFJllw-9Q77KqPzeCi7c

       Milí rodičia, ministerstvo školstva dalo k dispozícii každému žiakovi sadu domácich antigénových testov.

       V prípade záujmu je potrebné sa najneskôr do 26.8.2021 nahlásiť prostredníctvom edupage alebo mailom na katarina.hartmannova@spspart.sk .

       Tieto testy budú vydané pravdepodobne na protipodpis prvý školský deň.

       V prípade otázok ma môžete kontaktovať na tel. čísle 038/7479112

       S pozdravom

       Ing. Katarína Hartmannová

       riaditeľka školy

      • Oznam pre žiakov

      • Potvrdenie preukážok na vlakovú alebo autobusovú dopravu vybavujeme denne

       od 7:00 – 14:00 hod.

        

       Bližšie informácie na tel. čísle 038/7479116 alebo 038/7479119

      • Projektové stretnutie Erasmus Plus na Slovensku

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov  krátkodobého i dlhodobého charakteru, napr.  Infovek a počítače do škôl, Deň solidarity medzi generáciami – Generačná škola, Rozvoj SOV, Projekt cezhraničnej spolupráce ČR-SR Cezhraničný systém inovačného vzdelávania v strednom odbornom školstve, Zvyšovanie odborných zručností v zahraničí  Erasmus+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a šport.  Desiatky našich študentov sa zúčastnili výmenných pobytov a zlepšili komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, nadobudli nové poznatky a získali nových priateľov.

       Stále platí, že znalosť cudzieho jazyka otvára človeku brány vo svete. Preto je prioritou školy poskytovať kvalitné jazykové vzdelanie s využitím moderných vyučovacích metód , multimediálnych programov a internetu. Naším cieľom je viesť študentov k tomu, aby vyhľadávali a mali možnosť porovnávať výsledky svojej práce s výsledkami a schopnosťami svojich rovesníkov  škole, ale aj mimo nej. Vytvárame im možnosť aktívneho spôsobu výučby cudzích jazykov s možnosťou cestovania.

       V školskom roku 2018/2019 + 2019/2020 sa naša škola  zapojila do projektu KA2 Školské výmenné partnerstva s názvom: Freedom -commonplace or privilege? Life without freedom -different places ,different people, different periods.

       Prvé pracovné stretnutie učiteľov a študentov prebiehalo v  decembri 2018 v Kolíne v Českej republike. Vo februári 2019 sa partnerské školy stretli v Maďarsku a v septembri 2019  v Nemecku. Z každej krajiny sa stretnutia zúčastnilo 6 študentov a 2 učitelia.  V dôsledku COVID-19 pandémie sa plánované stretnutie z marca 2020 presunulo na jún 2021, kedy sa  hostiteľskou krajinou stalo Slovensko. Stredná odborná škola J. A. Baťu  v Partizánskom privítala v slovenskom duchu chlebom a soľou 6 zahraničných študentov a 2 učiteľov z  Českej republiky.  Po náročnej ceste sa  ubytovali na Salaši v Partizánskom. Od tejto chvíle sa začal plniť ciel nášho projektu , ktorým je uvedomiť si dôležitosť slobody a pochopiť fakt, že sloboda nie je vo svete samozrejmosťou.  Študenti spoznajú nové miesta, nové kultúry, zvyky, tradície, nových ľudí a taktiež rôzne formy potláčania ľudských práv v rôznych historických obdobiach.

       Program začínal v pondelok ráno návštevou hlavného mesta Bratislavy, kde študenti položili vence k pamätníku Železnej opony pod Devínom. Následne navštívili Cyklomost Slobody  a deň ukončili  prehliadkou SNM- výstavou N 89 Cesta k slobode, kde prebiehala živá diskusia o ľudských právach a ako ich vnímajú mladí ľudia.

       Počas druhého dňa navštívili  pána primátora mesta Partizánske, kde sa spoločne porozprávali o aktuálnej situácii u nás i vo svete. Ďalšou zaujímavou  zastávkou bola exkurzia podniku VELUX v Malých Bieliciach, odkiaľ sa presunuli do neďalekej hvezdárne, ktorá ich pomocou modernej audiovizuálnej  techniky a kupoly preniesla až ku hviezdam.  Po náročnom dni sa boli schladiť a osviežiť v termálnych kúpeľoch, v ktorých voda má  blahodarne  účinky pre telo a dušu  už desiatky rokov.

       Po aktivitách realizovaných mimo školy sme sa presunuli do odbornej učebne , kde prebehol workshop „Nežná zmena“ zameraný na zmeny, ktoré sa uskutočnili po Zamatovej revolúcií. Prostredníctvom audiovizuálnej techniky a programu Meetsi sme sa spojili s našimi priateľmi v Nemecku a Maďarsku, ktorí  sa stretnutia nemohli zúčastniť kvôli nepriaznivej pandemickej situácií vo svete. Následne študenti vyfarbovali hrnčeky s logom Erasmus+.

       Piatok sa niesol v duchu rozlúčkového dopoludnia v škole,  prebiehalo odovzdávanie certifikátov. Vyhodnotili sme program a splnenie cieľov projektu. Hosťom sa na Slovensku páčilo, ako mnohí poznamenali, radi by sa sem vrátili na výlet aj so svojimi blízkymi. Spoznali našu krajinu, kultúru, tradície. Vytvorili si nové priateľstvá, hoci týždeň nie je až taká dlhá doba, všetci sa spriatelili a pri odchode vypadla aj nejedna slzička.

       Stredná odborná škola  zvládla svoju hostiteľskú úlohu na výbornú,  v novom šk. roku sme prijali pozvanie od českým priateľov na ktoré sa veľmi tešíme.

      • Netradičné dni

      • V dňoch 21. 6. – 23. 6. 2021 prežili žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka odboru obchodná akadémia zaujímavé aktivity.

       Prvý deň bol venovaný téme: „Na prírode nám záleží“. Išlo o krátku turistiku na Pomník prísahy (Horný pomník) spojenú so zbieraním odpadkov, ktoré po sebe zanechali nezodpovední návštevníci prírody. Nasledovalo občerstvenie v priestoroch Salaša.

       Počas druhého dňa sa žiaci zúčastnili workshopu: „7 návykov úspešných teenagerov.

       Posledný deň prebiehala aktivita: „Spoznaj svoje mesto“. Žiaci na základe zadaných indícií hľadali objekty v meste Partizánske a zisťovali o nich zaujímavé informácie.

      • Oznam pre novoprijatých žiakov

      • Poprosíme žiakov, ktorí sú prijatí do prvých ročníkov v školskom roku 2021/2022 a majú záujem o pokračovanie integrácie, aby do školy doručili vypísanú žiadosť o integráciu – v prílohe a potrebné dokumenty k integrácii (kópie správ zo špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia).  ziadost_o_integraciu.docx

       Urobiť tak môžete osobne na sekretariát školy (okrem termínu celoškolskej dovolenky 12.-30.júla) alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola J.A.Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 958 01.

       Ďakujeme.

      • EU Green Week 2021

      • V dňoch 1. až 4. júna 2021 sa naša firma DUONUM (v zastúpení - Lívia Jakubíková, Andrea Klimantová, Gabriela Duchovičová a Laura Čangelová)

       zúčastnila súťaže EU Green Week 2021.

       Počas trvania Zeleného týždňa 10 študentských tímov z krajín Európskej Únie (Litvy, Portugalska, Švajčiarska, Macedónska, Cypru, Bulharska, Rumunska, Estónska, Albánska, Slovenska) sa snažili vyriešiť výzvu, ako zabrániť znečisteniu vôd a napomôcť odstráneniu existujúceho stavu vôd, morí, oceánov.

       Dva dni sme  dostávali informácie ako pracovať na výzve, prihovorili sa nám pracovníci z JA v Litve, európsky komisár pre životné prostredie a komunikovali sme s mentorkou, ktorá usmernila naše riešenie výzvy. 

       3. júla sme odprezentovali náš biznis plán a inovatívny nápad, ktorý sa skladal z dvoch častí – prevencia a odstránenie znečistenia. Ako prevenciu sme využili naše Ebotille flaše, ktoré nahrádzajú plastové flaše a na odstránenie znečistenia sme vymysleli zrealizovateľný mobilný zachytávač plastových fliaš. Vyrobený by bol z plechoviek, ktoré tvoria neskutočný odpad a ako záťaž do plechoviek by bol použitý rozdrvený a s vodou zmiešaný stavebný odpad.  

       4. júna nás čakalo vyhodnotenie. Firma Duonum sa s riešením výzvy umiestnila na 4. mieste.

       Zelený týždeň nám poskytol príležitosť, ako môžeme spolupracovať na dosiahnutí cieľa nulového znečistenia, komunikovať a prezentovať sa v angličtine.

      • KLAUZÚRNE SKÚŠKY

      • DÁTUM  KONANIA: 18. – 24.6.2021

        

       ODBOR: 8244 M  Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov

       TRIEDY:  I.A,  II.A                       

       MIESTO: učebňa č. 42 a učebňa č. 43

      • 1. miesto v národnom finále Môj projekt

      • 27. mája 2021 sa Patrícia Fodorová a Jakub Balla, žiaci 2. B. triedy, zúčastnili národného kola súťaže Môj projekt, ktorú organizuje spoločnosť JA Slovensko. Paťka a Kubo sa s projektom Educo najskôr dostali do top 8 tímov  z viac ako 40 súťažiacich.  Odborná porota ocenila ich tvrdú  prácu a udelila im krásne prvé miesto.  Plne ekologickú edukatívnu pomôcku pre deti s tematikou vesmíru vytvorili na hodinách Podnikania v cestovnom ruchu so spolužiakmi Šimonom Blažekom, Patrikom Bezákom a Petrom Barátom. So svojou edukatívnou pomôckou už majú aj ďalšie plány do budúcna.

      • 2. kolo prijímacích skúšok a voľné miesta

      • Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude v našej škole konať dňa 22. júna 2021

       Pre druhé kolo prijímacích skúšok ponúkame tieto voľné miesta:

        

       Kód odboru                  Názov odboru                                                                      Počet miest

                                              študijné odbory 4-ročné 

       2381 M                           strojárstvo                                                                                    5

       2426 K                           programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení             3

       3968 M                           logistika                                                                                        3

       8244 M                           modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov              8

                                              učebné odbory 3-ročné 

       2683 H 12                      elektromechanik - automatizačná technika                                  8

       6444 H                           čašník, servírka                                                                            5

                                              učebné odbory 2-ročné 

       3282 F                            výroba obuvi                                                                                6

       3283 F                            výroba koženej galantérie                                                            8

        

       Pre viac informácii sa kontaktujte na tel. č. 038/7479119, e-mail:spojskolape@spspart.sk

      • Mentoring s MetLife

      • Spätná väzba je dar.

       Víťazky kategórie MetLife Female Leadership z Veľtrhu podnikateľských talentov (dievčatá zo študentskej firmy DUONUM) získali Mentoring s manažérmi z MetLife, ktorý sa uskutočnil dňa 21.5.2021

       Prešli si spätnú väzbu k ich podnikateľským nápadom, ale aj k prezentáciám.

       Prijať spätnú väzbu a poučiť sa z nej je základným pilierom podnikateľského úspechu. Vďaka nej sa v podnikaní posunú rýchlejšie.

       Ďakujeme manažérom MetLife za skvelú príležitosť.

      • Workshop inovatívnych stredoškolských firiem

      • Na základe mnohých ocenení na Veľtrhu podnikateľských talentov nás oslovila Slovenská inovačná a energetická agentúra, aby sme oboznámili mladých ľudí ako sa dá úspešne na školách podnikať. A tak sme sa 18. mája zúčastnili webinára inovatívnych stredoškolských firiem, ktoré usporadúva inovujme.sk, kde sme predstavili našu firmu Duonum. Okrem nás   sa prestavila aj firma SCRIBO z gymnázia v Košiciach. 

       Účastníci webinára mali možnosť sa dozvedieť ako vznikli naše firmy, čo sme pre firmy obetovali, ako vznikli naše názvy, či sa chystáme produkty inovovať alebo dokonca vymyslieť niečo nové. Zaujímalo ich, čo by sme poradili študentom, ktorí začínajú s podnikaním, aké sú možnosti pokračovania firmy, kto nám vytvoril e-shop, ako to u nás bolo s financovaním a či je pre nás dôležité ako nás podporujú učitelia a rodičia v podnikaní.  Bola to pre nás ďalšia príležitosť prezentovať sa na verejnosti a poskytnúť cenné informácia našim pokračovateľom.

                                                                                                                       Laura Čangelová

                                                                                                             pracovníčka oddelenia marketingu