• Novinky

      • KLAUZÚRNE SKÚŠKY

      •        Koncom septembra sa na škole uskutočnili klauzúrne skúšky, ktoré absolvovali žiaci druhého a tretieho ročníka odboru 8244 M  Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov.

       Počas 5 dní mali žiaci zvládnuť a na obraz vyjadriť svoj talent a techniku maľby. Tému si vybral každý sám, takže – voľná. Žiaci počas dní pracovali s veľkým nasadením a výsledkom bolo zvládnutie zvolenej témy a konečná prezentácia ich prác.

       Jednotlivé práce môžete vidieť vo fotogalérii, ale aj na chodbe v priestoroch školy na I. poschodí.

      • Svetový deň duševného zdravia

      • V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

       Tento významný deň sme si pripomenuli aj v našej škole na hodine psychológie (1.B – odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo) – a to edukačnými aktivitami zameranými na podporu sebareflexie a psychohygieny.    

      • Deň jazykov

      • V uplynulom týždni sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Formou didaktických hier, prezentácií, ale aj  prekladmi z jedného cudzieho jazyka do iného, sa žiaci opäť presvedčili, že jazyky sú nielen zábava, ale aj veľká devíza do budúcnosti.​​​​​​​

      • Zber odpadu

      • Dňa 29. 9. 2021 aj naša škola prispela k akcii "Dve hodiny pre krajšie Partizánske - upracme si mesto" a to zbieraním papiera a iného odpadu. Zúčastnili sa jej triedy I.D a II.E pod dozorom učiteľov Ivana Dvonča a Mareka Gajdoša. Vyzbieralo sa skoro 7 vriec odpadu a preto patrí vďaka všetkým, ktorí sa tejto akcie aktívne zúčastnili.

      • Adaptačný týždeň

      • V termíne od 13. do 21. septembra sa triedy prvého ročníka zúčastnili adaptačného dňa.

       Žiaci  absolvovali rôzne zážitkové aktivity na lepšie spoznanie sa medzi sebou ako aj s triednym učiteľom. Zistili viac o histórii našej školy, spoločne sa zasmiali, dozvedeli sa niečo nové a rozhýbali sa pri pohybovej hre. Veríme, že do života na našej škole vykročili správnou nohou a na najbližšie roky budú mať len tie najlepšie spomienky.

       Vitajte u nás!

      • Biela pastelka

      • Biela pastelka patrí medzi desať najväčších a najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku.

       Aj naši dobrovoľníci uskutočnili dňa  24.9.2021 zbierku  pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Ambasádorkou zbierky je už  niekoľko rokov moderátorka Adela Vinczeová.

       ,,Hlasom“   zbierky i  podporovateľom jej posolstva  je herec SND Robo Roth.

       Tento rok sa k dvojici známych osobností pridal komik a influencer Fero Joke, ktorý nás písomne cez instagram podporil.

      • Za odmenu na Úrade vlády SR

      • Žiačky odboru obchodná akadémia – Laura Čangelová a Gabriela Duchovičová minulý školský rok získali 3. miesto v súťaži Mediálny pohár, organizátorom ktorej je JA Slovensko. Cieľom súťaže je zlepšiť mediálnu gramotnosť žiakov, naučiť ich pútavo písať články a komunikovať s médiami. Ich snaha sa vyplatila.

       Za odmenu sa mohli učiť priamo od odborníkov – boli pozvané na tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, kde videli naživo prácu novinárov počas rokovania vlády, zúčastnili sa tlačovej konferencie, porozprávali sa s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom a prezreli si rôzne zaujímavé priestory Úradu vlády SR.

       Na konci náročného, ale veľmi inšpiratívneho dňa ich potešilo, že fotky z ich návštevy si dal pán  premiér Heger do príbehu na Instagrame.

      • KLAUZÚRNE SKÚŠKY

      • KLAUZÚRNE  SKÚŠKY

       DÁTUM  KONANIA: 27.9. – 1.10.2021

        

       ODBOR: 8244 M  Modelárstvo a navrhovanie obuvi

                                      a módnych doplnkov

       TRIEDY:  II.A,  III.A

       MIESTO: učebňa č. 42 a učebňa č. 43

      • Informácia o voľnom pracovnom mieste

      • SOŠ  Jána Antonína Baťu Partizánske príjme do pracovného pomeru

        

       Vedúcu referentku ekonomických činností

        

       Informácia o pracovnom mieste

        

       Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Termín nástupu: 18.10.2021

        

       Pracovnoprávny vzťah: pracovná zmluva

        

       Rozsah práce:                        7,5 hodín denne   

        

       Náplň práce:              -komplexne zabezpečuje účtovnú agendu odberateľských faktúr, vedie

                                           podvojné účtovníctvo                                                                                                              

                                          -zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác pre potreby školy

                                           podľa plat. predpisov s využitím elektronického trhoviska ,ako aj bez neho

                                          -podieľa sa na príprave zmlúv

                                          -organizuje a riadi, kontroluje prácu podriadených zamestnancov

                                          -zabezpečuje nákup spotrebného materiálu a DHIM pre prevádzku školy

                                          -vedie skladovú evidenciu

                                         -vyhotovuje mesačné faktúry na základe uzatvorených zmlúv

        

       Platové náležitosti:     plat bude určený podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (od 692 € v závislosti od dĺžky praxe)

        

        

       Požiadavky na uchádzača: samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, ochota učiť sa, iniciatívnosť, práca s PC(word, excel, internet, e-mail),

        

       Vzdelanie: úplné stredné vzdelanie

        

        

        

       Kontaktné informácie

       Adresa školy

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske

       e-mail:             spojskolape@spspart.sk

        

       Kontaktná osoba

        

       Monika Miková

       038/7479119

       monika.mikova@sospe.sk

        

        

       Partizánske  21.9.2021                                               Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                              riaditeľka školy

      • Nezabúdame...

      • Ani žiaci našej školy nezabúdajú na obete holokaustu a rasového násilia. Preto svojou účasťou podporili celoslovenskú spomienkovú akciu „Nezabudnutí susedia“, organizovanú 9. septembra – v deň prijatia Židovského kódexu (1941), ktorý odštartoval obdobie odoberania ľudských a občianskych práv, deportácií a vraždenia desaťtisíce občanov vtedajšieho Slovenského štátu.

       Pietnu spomienku v Partizánskom  umocnilo čítanie príbehu preživšieho – uznávaného neurológa profesora Pavla Traubnera, prečítanie výpovede z pátrania po osudoch židovských spoluobčanov z nášho mesta a blízkeho okolia, zapálenie sviečok, položenie kamienkov a modlitba za zomretých.

      • 83 (NE) ZNÁMYCH OSOBNOSTI MESTA PARTIZÁNSKE

      • "Osobnosti sa neformujú peknými rečami, ale prácou a vlastným výkonom."

       Citát od A. Einsteina zdobí brožúru s názvom

       "83 (ne) známych osobností mesta Partizánske", ktorú SOŠ J. A. Baťu vydala v spolupráci s mestom Partizánske pri príležitosti 83. výročia jeho založenia.

       Touto publikáciou naša absolventka Natália Bebiaková a učiteľka Mgr. Janka Žišková zavŕšili 4-ročný projekt Naša Baťovka zameraný na výnimočných ľudí zviazaných s mestom Partizánske.

       K odbornej spolupráci a jazykovej korektúre prispeli Ing. Mária Tomašovičová a Mgr. Bibiána Dzianová.

       Autorkám srdečne blahoželáme ku krásnemu dielku a k splnenému cieľu. Janka a Natálka, sme na Vás a Vašu prácu nesmierne hrdí!

      • Oznámenie o lyžiarskom výcviku

      • Lyžiarsky kurz pre žiakov SOŠ J. A. Baťu sa uskutoční podľa záujmu a počtu v termínoch 9. - 14. 1. a 23. - 28. 1 2022 v stredisku Malinô Brdo v hotely Malina

       Predbežná cena je 200 eur a v cene je zahrnuté:

       1.  Doprava

       2. Ubytovanie 5 nocí

       3. Strava - plná penzia 5 dní

       4. Skipas 6 dní

       Žiaci môžu využiť štátnu dotáciu 150 eur.

       Záloha na kurz je 20 eur a je potrebné ju zaplatiť do konca mesiaca september učiteľom TSV.

      • 83 (Ne)známych osobností mesta Partizánske

      • Vidíme sa už túto sobotu o 18:30 hod na Námestí v Partizánskom. Budeme totiž uvádzať do života našu skvelú publikáciu o 83 (ne)známych osobnostiach mesta Partizánske. Nájdete v nej zvučné mená ako Karol Duchoň, bratia Dvorskí, režisér Peter Bebjak, minister školstva Branislav Gröhling, či športovec Ľubomír Višňovský a mnoho ďalších.