• Novinky

      • Boli sme ocenení ministrom školstva

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Daniel Bútora oceňoval 12. septembra 2023 najúspešnejšie školy Slovenska vo vzdelávacích programoch JA Slovensko. Naša škola sa zaradila medzi osem ocenených škôl z celého Slovenska. Je to zásluhou Tímei Jankulovej a Niny Hajkovej, ktoré minulý rok obsadili 1. miesto v slovenskom finále súťaže Môj projekt v rámci programu Zručnosti pre úspech.

       Ocenení žiaci a učitelia strávili príjemné a inšpiratívne chvíle s ministrom školstva Danielom Bútorom a programovými riaditeľmi JA Slovensko.

      • Deň pozitívneho myslenia

      • Dnes je deň pozitívneho myslenia

       „Zmeň svoje myslenie a zmeníš svoj život !!!“

        

       Deň pozitívneho myslenia sa oslavuje v rovnaký deň ako Medzinárodný deň čokolády, čiže dnes. V tento deň by ste mali mať jediný cieľ, a to myslieť za každých okolností pozitívne.

        

       S pozitívnym myslením sa totižto spája množstvo výhod a to:

        

       • Štúdia dokázala, že ženy, ktoré pozitívne myslia, majú oveľa nižšie riziko smrti na ochorenie srdca, mŕtvicu či rakovinu
       • Pozitívne myslenie pozitívne vplýva aj na imunitu a hrozí nám  tak menej chorôb, ako je nádcha či prechladnutie
       • S pozitívnym myslením prichádza rýchlejšie uzdravenie po zranení alebo chorobe
       • Vďaka pozitívnemu mysleniu vie telo získať vyššie energetické hodnoty a vy máte tak viac energie na bežné činnosti.

       Prajeme príjemný pozitívny deň aj s čokoládou.

        

                                                          

      • DOD v Domove sociálnych služieb

      • Minulý týždeň sa Rada mladých zúčastnila 1. ročníka DOD v Domove sociálnych služieb a pripravila pre jeho klientov športovo-poznávacie aktivity ako kop do bránky, hod do koša a cez kruh,rozoznávanie predmetov ukrytých v krabici a zapojenie hmatu a čuchu pri určovaní byliniek.

       Deň sme si užili pracovne, ale v láske, s radosťou a spokojnosťou.

       Tím Rady mladých

      • Nezabudnutí susedia

      • Naši žiaci  8. septembra 2023 podporili svojou účasťou na Námestí SNP v Partizánskom celoslovenské spomienkové podujatie „Nezabudnutí susedia“, venované obetiam holokaustu a rasového násilia. Počas pietnej akcie boli prečítané aj výpovede svedkov z pátrania po osudoch židovských spoluobčanov z nášho mesta a blízkeho okolia. Na záver boli prečítané mená zavraždených v období 2. svetovej vojny a Slovenského štátu.

       Stretli sme sa, aby ich mená a osudy neboli zabudnuté!

      • OZNAM pre pomaturitné kvalifikačné štúdium

      • OZNAM pre pomaturitné kvalifikačné štúdium odbor 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

       Začiatok vyučovania pre 1. ročník:

       20. september 2023 /streda/ o 13.30 h v miestnosti č.202/SNP 14

       Začiatok vyučovania pre 2. ročník:

       21. september 2023 /štvrtok/ o 13.30 h v miestnosti č.202/SNP 14

       Rozvrh hodín pre 1. ročník bude sprístupnený na prvom stretnutí (koniec vyučovania o 18.30 h)

       Rozvrh hodín pre 2. ročník bude sprístupnený cez Edupage

       Pomôcky: zošit, písacie potreby, prezuvky

       Vchod do budovy SNP 14: zo Sokolskej ulice, dvere do telocvične.

       Tešíme sa na Vás!

      • ZRPŠ

      • Dňa 6. septembra o 15:30 hod. bude ZRPŠ.

        

        

       ROZDELENIE TRIED PRE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

       DŇA 06.09.2023 BUDOVA SNP 5

       I.A učebňa: 407

       I.B učebňa: 301

       I.C učebňa: 406

       I.D učebňa: EDUCA

       I.E učebňa: 45

       I.F učebňa: 42

       II.A učebňa: 412

       II.B učebňa: 402

       II.C učebňa: 305

       II.D učebňa: 317

       II.E učebňa: 303

       III.A učebňa: 44

       III.B učebňa: 404

       III.C učebňa: 416

       III.D učebňa: 309

       III.E učebňa: 313

       IV.A učebňa: 400

       IV.B učebňa: 408

       IV.C učebňa: 409

        

        

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       školský rok 2023/2024 sa v našej škole začne slávnostným otvorením dňa 04.09.2023 o 8:30 hodine na multifunkčnom ihrisku.

       Všetci žiaci sa sústredia o 8:00 hod v parku pred hlavnou budovou Námestie SNP 5 a v sprievode triedneho učiteľa z dôvodu rekonštrukcie cesty prejdú na multifunkčné ihrisko.

       Pozor!!  Otvorenia sa nemusia zúčastniť žiaci pomaturitného a nadstavbového štúdia.

       Tešíme sa na Vás.

      • Letná expedícia

      • Ak chce mladý človek získať významné ocenenie vojvodu z Edinburghu - DofE, musí na sebe vytrvalo pracovať 6-18 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent/ zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi.

       Dievčatá Sabína Holečková 1.B, Alexandra Kišacová 1.A, Martina Sílešová 1.A, Mia Vatrnová 1.A,  plnili aktivity na bronzovej úrovni. Ciele programu  úspešne plnili,  prekonávali svoje  možnosti a prekročili vlastnú komfortnú zónu. Po splnení individuálnych cieľov nasledovala cvičná a kvalifikačná expedícia. Vďaka účelovému finančnému príspevku TSK sme mohli doplniť potrebnú výbavu na expedíciu.

       V mesiaci jún dievčatá  absolvovali kvalifikačnú expedíciu v lokalite Tesáre a okolie.  Dievčatá si rozdelili  úlohy a spoliehali sa sami na seba a   zvolené trasy a cieľ expedície  zvládli. Počas expedície  zažili veľa zábavy a množstvo zážitky.

      • Celoškolská súťaž v Technickom kreslení

      • Dňa 20.6.2023 sa konala celoškolská súťaž v Technickom kreslení.

       Výsledky olympiády v TCK
        

       Celkové:
       1. Jerguš Samuel Rábek
       2. Tomáš Belianský
       3. Miroslav Bohuš

       tretiaci:
       1. Miroslav Bohuš
       2. Damián Skučka
       3. Timotej Nechala
       4. Tomáš Uhlár

       druháci:
       1. Tomáš Belianský
       2. Matej Zubák
       3. Juraj Šiandor

       prváci:
       1. Samuel Jerguš Rábek
       2. Martin Belianský

        

       Všetkým gratulujeme!!!

      • Podnikateľský projekt ocenený 1. miestom na Slovensku

      • „Skúsenosťou k úspechu“ – to je motto neziskovej organizácie JA Slovensko, ktorá ponúka žiakom praktické vzdelávacie programy. Jedným z nich je program Zručnosti pre úspech, ktorý absolvujú druháci odboru obchodná akadémia. Vyvrcholením je súťaž Môj projekt, kde žiaci zapojených škôl predstavujú svoj podnikateľský produkt alebo službu. Do národného finále súťaže postúpili aj naše žiačky Tímea Jankulová a Nina Hajková z 2. B. Vytvorili edukačnú pomôcku pre žiakov predškolského veku zameranú na rozvoj matematických predstáv, emocionálnej inteligencie a jemnej motoriky.

        

       Svoj podnikateľský zámer s názvom Ecoeda obhajovali pred odbornou porotou v zložení Norbert Lojko – marketingový manažér a stratég, Petra Augustínová – Veľvyslanectvo USA na Slovensku (ekonomický odbor), Magdaléna Falťanová – Slovenská sporiteľňa (Akadémia sociálnej ekonomiky) a Eva Pongrácz – Ekonomická univerzita v Bratislave (Národohospodárska fakulta). Porota pri odovzdávaní cien vyhlásila, že na víťazovi sa všetci členovia zhodli na 100 % a 1. miesto v národnom finále súťaže Môj projekt udelila našim žiačkam. Okrem vecnej ceny získali aj VIP vstupenky na 3-dňové podujatie Mladý líder 2023, ktoré sa uskutoční v októbri 2023 v Belušských Slatinách. A aké sú dojmy našich víťaziek?

        

       Nina Hajková: „Celý proces od nápadu až po prezentáciu pred odbornou porotou bol plný nových skúseností a výziev, ktoré nám umožnili vyjsť z našej  komfortnej zóny. Napriek tomu, že to bol náročný proces, musím povedať, že sa nám to oplatilo. Súťaž nám poskytla príležitosť zlepšiť svoje prezentačné schopnosti, rozvinula v nás kreativitu a vytrvalosť . Taktiež nás tešilo poznať ľudí z odbornej poroty, ktorí mali bohaté skúsenosti v danej oblasti. Ich spätná väzba a cenné rady nám pomôžu do budúcna.“

       Tímea Jankulová: „Súťaž Môj projekt bola pre nás neuveriteľná príležitosť, mali sme možnosť naučiť sa nové veci a rozvíjať svoje schopnosti. Bola to pre nás veľká výzva, ale zároveň sme si užili každú chvíľu. Sme veľmi hrdé na to, že sme dokázali získať 1. miesto a ukázať svoje schopnosti a kreativitu. Ďakujeme organizátorom súťaže a našej škole za takúto príležitosť.“

      • Vyučovanie trochu inak...

      • Počas maturitného  týždňa – od 22. mája do 26. mája 2023, žiaci prvého ročníka, odboru obchodná akadémia, absolvovali hospodársky týždeň.

       Žiaci  riešili založenie a fungovanie vlastných fiktívnych firiem, tvorili logo, vizitku, pozvánku, vypracovali podnikateľský plán a nahrali reklamu. V posledný deň – v piatok, svoje podnikateľské plány za účasti viacerých učiteľov,  žiakov a príbuzných  odprezentovali.

       A tu je umiestnenie:

       V kategórii „Najlepší podnikateľský plán“ (hodnotenie odbornou porotou):

       1. miesto: firma BizBuddy (Sabína Holečková, Nikola Machajdíková)
       2. miesto: firma Ghostemol  (Ema Gálisová, Olívia Hrčková)
       3. miesto: firma Clean Dream (Matej Klimo, Daniel Mrázek)

       V kategórii „Najlepšia hraná reklama“ (hodnotenie verejnosťou):

              firma Ghostemol  (Ema Gálisová, Olívia Hrčková)

  • Prihlásenie

 • Ing. Katarína Hartmannová
  riaditeľka školy
    katarina.hartmannova@spspart.sk

  Ing. Ingrid Rigáňová
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     iriganova@gmail.com

  Ing. Peter Vereš Phd.
  zástupca pre teoretické vyučovanie
    verespeter85@centrum.sk


  Ing  Mgr. Andrea Dubravická
  zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
     dubravickaa@centrum.sk

  Ing. Michal Ondruš
  zástupca pre praktické vyučovanie
    michal.ondrus.23@gmail.com

  Anetta Divékyová
  vedúca školskej jedálne
    anetta.divekyova@spspart.sk

  Monika Miková
  personalistka
    monika.mikova@sospe.sk