• Novinky

      • Oslava 60. výročia

      • V septembri tohto roka uplynulo 60 rokov, odkedy sa po prvýkrát otvorili brány Základnej školy vo Veľkých Bieliciach.

       Naši žiaci z učebných odborov - kuchár, čašník, servírka sa zučastnili na tejto oslave a perfektne ukázali svoje zručnosti, ktoré sa naučili na odbornom výcviku. 

      • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2022

      • Krajské kolá - Finále - Svetové súťaže

       AMAVET pozýva na 25. ročník vedátorskej projektovej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ okresu Partizánske.

       Prihlás svoj vedátorský projekt na krajské kolo do 5. 10. 2022

       Festival vedy a techniky pre Trenčiansky kraj

       Dňa  14 . 10. 2022

       Mestská umelecká agentúra, Makarenkova 214, Partizánske

       Súťažná prehliadka vedátorských projektov žiakov ZŠ a SŠ.

       Víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho finále súťaže, ktoré sa uskutoční počas novembrového 

       Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

        

       Prihlasovanie projektov je do 5. 10. 2022 (vrátane) na : 

      • Adaptačný týždeň

      • V septembri brány našej školy prekročili ďalší noví žiaci, ktorí nastúpili do študijných a učebných odborov prvého ročníka.

       Ako býva dobrým zvykom, každá trieda spolu so školským podporným tímom a triednym učiteľom absolvovala adaptačný deň. Dúfame, že mnohé absolvované aktivity im pomohli uľahčiť adaptáciu na prostredie strednej školy, prelomiť počiatočné bariéry a užiť si spoločne strávený čas.

       Spätná väzba od všetkých účastníkov bola viac než pozitívna a nám zostáva len privítať ich medzi nami a zaželať veľa úspechov.

   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk