• Novinky

      • Stredoškolská technická olympiáda

      • Žiak študijného odboru mechanik-mechatronik LUKÁŠ HOŠEK z triedy III.C získal 1.miesto v Stredoškolskej technickej olympiáde s projektom PPP 7E5 Pamäť Pozornosť Pohyblivosť, v kategórii elektrotechnika.Súťaž organizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra techniky a informačných technológii dňa 23.3.2022. Lukáš projekt prezentoval online. Blahoželáme!

      • Aj takto sa rodia skúsenosti...

      • Dňa 22. 3. 2022 sa štyria žiaci našej školy: Nina Hajková, Tímea Jankulová, Samuel Kuczman a Viktória Lancíková zúčastnili v Banskej Bystrici súžaže poriadanej JA Slovensko, n. o. zameranej na finančnú gramotnosť. 60 žiakov z 15-tich škôl riešilo problém, ako naučiť ľudí hospodáriť s peniazmi. Odborná porota ocenila 4 najlepšie tímy. Naša žiačka - Nina Hajková spolu so svojím tímom získala 4. miesto. Blahoželáme.

       Osobné víťazstvo dosiahli všetci zúčastnení, pretože nabrali odvahu spolupracovať s úplne neznámymi ľuďmi, hľadať inovatívne riešenia zadaného problému, vlastné riešenia prezentovať pred takmer stovkou neznámych ľudí a odpovedať na otázky odbornej poroty.

       Verím, že každý  zúčastnený získal neoceniteľné skúsenosti.

      • Japonský digitálny mikroskop

      • SOŠ J.A. Baťu Partizánske sústavne modernizuje svoje vyučovacie metódy novými technickými pomôckami, zreálňuje ich podľa požiadaviek zamestnávateľov.

       Účasť žiakov 4.C triedy a učiteľov na prezentácií moderného japonského digitálneho mikroskopu

       od spoločnosti KEYENCE so širokým spektrom využitia pre odbory programátor a mechanik-mechatronik.


       Ing. Vladislav Gubka, PhD.​​​​​​​

      • Spomienka na Jana Antonína Baťu

      • 7. marca si pripomíname 124. výročie narodenia zakladateľa nášho mesta Jana Antonína Baťu, ktorého meno nesie aj naša škola.

       Pri tejto príležitosti sa v Parku J. A. Baťu uskutočnila spomienková akcia, ktorej sa zúčastnili aj žiaci 1. B a 2. A triedy. O živote a diele tohto činorodého a pracovitého človeka prítomných informovali žiačky 1. B – Romana Križanová a Viktória Lancíková. Nasledovali príhovory pani Soni Múčkovej z Klubu Absolventov Baťovej školy a pána primátora Jozefa Božika. Na znak úcty položil Timotej Nechala (žiak 2. A) k Pamätnej tabuli J. A. Baťu kyticu kvetov za všetkých zamestnancov a žiakov našej školy.

      • Školské kolo dejepisnej olympiády

      • Žiaci, ktorých zaujíma história, sa 23. februára 2022 stretli na školskom kole dejepisnej olympiády. Výkony súťažiacich boli veľmi dobré a na prvých troch miestach prekvapivo vyrovnané. 

       Prvé miesto získal Michal Tóth (1. A). Druhé miesto obsadili dvaja žiaci – Matúš Flekáč (4. A) a Tomáš Jančovič (1. B). O tretie miesto sa podelili až traja súťažiaci – Dominika Sečkárová (2. A), Karin Melušová (1. B) a Timotej Nechala (2. A).

       Víťaz Michal Tóth nás bude reprezentovať v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A, v rámci ktorého písomne vypracoval projekt História baníctva na hornej Nitre.

       Všetkým súťažiacim blahoželáme a Michalovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

        

      • MATURITY  2022 – pokyny !!!

      • Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

       slovenský jazyk a literatúra  - dňa 15. marca 2022 (utorok),

       anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk -  dňa 16. marca 2022 (streda),

       matematika -   dňa 17. marca 2022 (štvrtok) Gymnázium Partizánske


       Náhradný termín EČ MS A PFIČ MS sa uskutoční v termíne 5.-8. apríl 2022


       Príchod žiakov do školy:   do 8,45 hod.

       Prineste si: občiansky preukaz, písacie potreby, pero guličkové (nie gumovacie)


       Príloha č. 5 – pokyny a informácie pre žiakov – povinne naštudovať!

       Priloha_c._5.docx​​​​​​​

   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk