• Novinky

      • Best in English - Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

      • V piatok 26. novembra sa vybraní žiaci našej školy pod vedením Mgr. Jozefa Gubku a Mgr. Karin Borůvkovej zúčastnili medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku nazvanej “Best in English”. Hoci každý žiak riešil úlohy na svojom počítači, našu školu reprezentovali ako jeden tím. Všetci sa riadne „zapotili“, pretože na test úrovne B2 – C1 mali iba 60 minút. Vzhľadom na to, že sa podujatia zúčastnili stredné školy z takmer celého sveta, sa výsledky podujatia dozvieme až o pár týždňov. Dôležitejšie však je, že žiaci využili šancu porovnať sa s tisíckami študentov z iných krajín aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii. Skvelá skúsenosť!

      • Keď sa plnia sny...

      • Takým snom bolo vytvorenie Relaxačno - náučnej miestnosti v škole, ktoré bude využívať školský podporný tím pre svoje aktivity a rôzne workshopy.

      • Spomienka na 17. november

      • 19. november sa v našej škole niesol v duchu spomienky na   17. november – na Deň boja za  slobodu a demokraciu. Tú správnu, sviatočnú atmosféru, navodila relácia venovaná udalostiam 17. novembra v podaní žiackej školskej rady. Po jej doznení nasledoval študentský kolotoč – súťažné, zábavno-poučné aktivity, ktoré si pre žiakov pripravili vyučujúci. Zo študijných odborov sa najlepšie darilo triedam I. B, II. A a z učebných odborov triede II. D.

       Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí aktívne prispeli k tomuto vydarenému dňu.

      • Informácia o pracovnom mieste

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru

       majstra odbornej výchovy  elektrotechnických  predmetov

        

        

        

       Informácia o pracovnom mieste

        

       Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Termín nástupu:          ihneď

       Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:        čo najskôr

       Rozsah úväzku:                      majster odbornej výchovy na plný úväzok

       Platové podmienky:    od 738,50 do 1400 eur, v závislosti od dĺžky praxe a vzdelania

        

        

       Požiadavky na uchádzača

        

       Vzdelanie

       Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       Stupeň vzdelania:        úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na elektrotechniku, DPŠ výhodou

        

        

        

       Kontaktné informácie

        

       Adresa školy

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

        

       e-mail:             monika.mikova@sospe.sk

        

       Kontaktná osoba

       Monika Miková, tel. 038/7479119

        

        

        

        

        

       Partizánske 4.11.2021                                                                                   Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                                     riaditeľka školy

        

                  

      • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D

      • Každoročne súťažia naši najšikovnejší študenti na olympáde v anglickom jazyku. V pondelok 22. novembra 2021 sa odhodlalo 7 statočných : L. Šúň z 1.C, D. Sečkárová z 2.A, M. Baláška z 2. E, E. Korec, M. Bodocký z 3.A, R. Skaličan z 3.C a M. Škoda z 4.A zabojovať o najlepšie miesta v súťaži v kategórii 2D (priemyslováci s učňami).

        

       Všetci sa predviedli vo veľmi dobrej forme s peknými vedomosťami na teste, niektorí skvelými nápadmi a humorom im vlastným v ústnej časti. 

       Vyrovnané výkony narobili komisii v zložení Mgr. A. Repiarová, Ing. D. Tischlerová a Mgr. Gajdoš vrásky na čele, napokon o víťazovi rozhodli výsledky testu, v ktorom výrazne zabodoval Radovan Skaličan z 3.C. Strieborná priečka patrí Matúšovi Škodovi zo 4.A . Bronz Edovi Korcovi z 3. A. 

       Blahoželáme!

       Všetkým ďakujeme za účasť, želáme veľa chuti posúvať svoju angličtinu do vyššieho levelu a tešíme sa zas o rok!

   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk