• Novinky

      • Oznam o voľnom pracovnom mieste

      • SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme

       do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy

       elektrotechnických predmetov

        

        

        Informácia o pracovnom mieste

       Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Termín nástupu: 1.9.2021

       Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2021

       Rozsah úväzku: majster odbornej výchovy na plný úväzok

       Platové podmienky: Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.

        

       Požiadavky na uchádzača

       Vzdelanie

       Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na elektrotechniku, DPŠ výhodou

        

       Kontaktné informácie

       Adresa školy

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

       e-mail: spojskolape@spspart.sk

        

       Kontaktná osoba

       Ing. Katarína Hartmannová, tel. 038/7479112

      • Zahájenie školského roku 2021/2022

      • Milí rodičia a žiaci,

       slávnostné zahájenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 8:00 hod na multifunkčnom ihrisku Námestie SNP 14 (budova obchodnej akadémie).

       V prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do telocvične. Taktiež v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov v škole, odporúčame žiakom pred začiatkom školského roka 2021/22 absolvovať testovanie.

       V prípade záujmu, si môžu rodičia zdarma objednať 25 ks antigénových testov na samotestovanie na COVID-19 v domácom prostredí.

       Prihlásiť sa na objednávku Ag testov treba do 26. augusta 2021 cez aplikáciu EduPage alebo mailom na katarina.hartmannova@spspart.sk alebo na tel. čísle 038/7479117, 038/7479116

       Zároveň oznamujeme rodičom žiakov prvých ročníkov, že dňa 2.9.2021 sa o 15:00 hod v telocvični školy (budova obchodnej akadémie) uskutoční rodičovské združenie.

       Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy

      • Oznam o podmienkach nástupu žiakov do školy

      • Milí rodičia a žiaci,

       na stránke ministerstva školstva boli zverejnené aktuálne informácie k nástupu žiakov do školy (infografiky nájdete pod oznámením).

       Čo to pre nás znamená?

       - Vyučovanie bude prebiehať prezenčnou formou (informácie k zahájeniu školského roku budú zverejnené na web stránke školy).

       - Pred nástupom do školy odporúčam všetkým žiakom absolvovať testovanie.

       - Pri vstupe do budovy školy prejdú všetci žiaci ranným filtrom – meranie teploty, dezinfekcia rúk.

       - V interiéri školy budeme mať všetci prekryté dýchacie cesty (rúško, prípadne respirátor).

       - Pred nástupom do školy sa žiaci preukážu písomným vyhlásením o bezinfekčnosti. V prípade neplnoletého žiaka vyhlásenie predloží rodič. Ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 dni, je potrebné toto oznámenie opäť predložiť. Vyhlásenie môžete zaslať triednemu učiteľovi cez edupage alebo doniesť v prvý školský deň. Tlačivo nájdete na web stránke školy alebo na stránke www.minedu.sk

       - V prípad, že žiak alebo rodič žiaka bol pozitívne testovaný, oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi a zostane v domácej karanténe. O prípadnom zatvorení triedy (povinná karanténa) rozhodne RÚVZ. Karanténu v takomto prípade nemusia absolvovať plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci, ktorí prekonali ochorenie do 180 dní od potvrdenia po negatívnom PCR teste alebo teste na protilátky.

       - Rodič môže žiaka ospravedlniť max. 5 dní po sebe. V prípade dlhodobej absencie je potrebné potvrdenie od lekára. Žiadam všetkých žiakov i rodičov o dodržanie uvedených opatrení. Viac informácií nájdete tiež na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/?fbclid=IwAR30PI3Aw33YDMv3JGYEPJ9QHnsOo_veS8rra3zxFJllw-9Q77KqPzeCi7c

       Milí rodičia, ministerstvo školstva dalo k dispozícii každému žiakovi sadu domácich antigénových testov.

       V prípade záujmu je potrebné sa najneskôr do 26.8.2021 nahlásiť prostredníctvom edupage alebo mailom na katarina.hartmannova@spspart.sk .

       Tieto testy budú vydané pravdepodobne na protipodpis prvý školský deň.

       V prípade otázok ma môžete kontaktovať na tel. čísle 038/7479112

       S pozdravom

       Ing. Katarína Hartmannová

       riaditeľka školy

      • Oznam pre žiakov

      • Potvrdenie preukážok na vlakovú alebo autobusovú dopravu vybavujeme denne

       od 7:00 – 14:00 hod.

        

       Bližšie informácie na tel. čísle 038/7479116 alebo 038/7479119

   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk