• Novinky

      • Projektové stretnutie Erasmus Plus na Slovensku

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov  krátkodobého i dlhodobého charakteru, napr.  Infovek a počítače do škôl, Deň solidarity medzi generáciami – Generačná škola, Rozvoj SOV, Projekt cezhraničnej spolupráce ČR-SR Cezhraničný systém inovačného vzdelávania v strednom odbornom školstve, Zvyšovanie odborných zručností v zahraničí  Erasmus+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a šport.  Desiatky našich študentov sa zúčastnili výmenných pobytov a zlepšili komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, nadobudli nové poznatky a získali nových priateľov.

       Stále platí, že znalosť cudzieho jazyka otvára človeku brány vo svete. Preto je prioritou školy poskytovať kvalitné jazykové vzdelanie s využitím moderných vyučovacích metód , multimediálnych programov a internetu. Naším cieľom je viesť študentov k tomu, aby vyhľadávali a mali možnosť porovnávať výsledky svojej práce s výsledkami a schopnosťami svojich rovesníkov  škole, ale aj mimo nej. Vytvárame im možnosť aktívneho spôsobu výučby cudzích jazykov s možnosťou cestovania.

       V školskom roku 2018/2019 + 2019/2020 sa naša škola  zapojila do projektu KA2 Školské výmenné partnerstva s názvom: Freedom -commonplace or privilege? Life without freedom -different places ,different people, different periods.

       Prvé pracovné stretnutie učiteľov a študentov prebiehalo v  decembri 2018 v Kolíne v Českej republike. Vo februári 2019 sa partnerské školy stretli v Maďarsku a v septembri 2019  v Nemecku. Z každej krajiny sa stretnutia zúčastnilo 6 študentov a 2 učitelia.  V dôsledku COVID-19 pandémie sa plánované stretnutie z marca 2020 presunulo na jún 2021, kedy sa  hostiteľskou krajinou stalo Slovensko. Stredná odborná škola J. A. Baťu  v Partizánskom privítala v slovenskom duchu chlebom a soľou 6 zahraničných študentov a 2 učiteľov z  Českej republiky.  Po náročnej ceste sa  ubytovali na Salaši v Partizánskom. Od tejto chvíle sa začal plniť ciel nášho projektu , ktorým je uvedomiť si dôležitosť slobody a pochopiť fakt, že sloboda nie je vo svete samozrejmosťou.  Študenti spoznajú nové miesta, nové kultúry, zvyky, tradície, nových ľudí a taktiež rôzne formy potláčania ľudských práv v rôznych historických obdobiach.

       Program začínal v pondelok ráno návštevou hlavného mesta Bratislavy, kde študenti položili vence k pamätníku Železnej opony pod Devínom. Následne navštívili Cyklomost Slobody  a deň ukončili  prehliadkou SNM- výstavou N 89 Cesta k slobode, kde prebiehala živá diskusia o ľudských právach a ako ich vnímajú mladí ľudia.

       Počas druhého dňa navštívili  pána primátora mesta Partizánske, kde sa spoločne porozprávali o aktuálnej situácii u nás i vo svete. Ďalšou zaujímavou  zastávkou bola exkurzia podniku VELUX v Malých Bieliciach, odkiaľ sa presunuli do neďalekej hvezdárne, ktorá ich pomocou modernej audiovizuálnej  techniky a kupoly preniesla až ku hviezdam.  Po náročnom dni sa boli schladiť a osviežiť v termálnych kúpeľoch, v ktorých voda má  blahodarne  účinky pre telo a dušu  už desiatky rokov.

       Po aktivitách realizovaných mimo školy sme sa presunuli do odbornej učebne , kde prebehol workshop „Nežná zmena“ zameraný na zmeny, ktoré sa uskutočnili po Zamatovej revolúcií. Prostredníctvom audiovizuálnej techniky a programu Meetsi sme sa spojili s našimi priateľmi v Nemecku a Maďarsku, ktorí  sa stretnutia nemohli zúčastniť kvôli nepriaznivej pandemickej situácií vo svete. Následne študenti vyfarbovali hrnčeky s logom Erasmus+.

       Piatok sa niesol v duchu rozlúčkového dopoludnia v škole,  prebiehalo odovzdávanie certifikátov. Vyhodnotili sme program a splnenie cieľov projektu. Hosťom sa na Slovensku páčilo, ako mnohí poznamenali, radi by sa sem vrátili na výlet aj so svojimi blízkymi. Spoznali našu krajinu, kultúru, tradície. Vytvorili si nové priateľstvá, hoci týždeň nie je až taká dlhá doba, všetci sa spriatelili a pri odchode vypadla aj nejedna slzička.

       Stredná odborná škola  zvládla svoju hostiteľskú úlohu na výbornú,  v novom šk. roku sme prijali pozvanie od českým priateľov na ktoré sa veľmi tešíme.

   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk