• Novinky

      • Spoznaj svoju pamäť a Reč tela

      • Dňa 23. 4. 2021 sa uskutočnil workshop pre triedy IV. B a IV. A na témy

                                                 

                                                  „Spoznaj svoju pamäť „ a „Reč tela „.

        

       Workshop mal príjemnú atmosféru a uskutočnil sa za prítomnosti mladých študentov a štatutárneho zástupcu neziskovej organizácie Mladý podnikavec – Ing. Dávida Vrtaňu.

        

       Na prednáške sme sa dozvedeli veľa užitočných informácií o mysli a veľa zaujímavých faktov o našom tele. Myseľ sme si aj preskúšali prostredníctvom rôznych aktivít a cvičení.

        

       Celkovo sa nám workshop páčil. Bolo to pre nás zábavné a poučné.  

        

                                                                                                          Simona Preťová

                                                                                                          žiačka IV.B triedy

        

      • Praktická maturita žiakov IV.A

      • Odbor 8244 M Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov

             Tento školský rok bol ťažký nielen pre učiteľov, ale i žiakov z dôvodu covidu. Ale i pri dištančnom vzdelávaní, to žiaci nehodili za hlavu. Hoci i na diaľku predsa sa nám podarilo popasovať s prácami, ktoré zvládli. Keďže aj tieto maturity boli zrušené, žiaci chceli mať nejaké spomienky.

             V ateliéri na škole si pripravili výstavu svojich záverečných prác, ktoré si aj každý odprezentoval a na záver boli všetci ohodnotení.

      • Oznam o voľných pracovných miestach

      • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5,  Partizánske

       prijme do pracovného pomeru:

        

       - učiteľa   odborných elektrotechnických predmetov

       - učiteľa odborných strojárskych predmetov

        

        

       Informácia o pracovnom mieste

        

       Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Termín nástupu:          1.9.2021

       Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  15.8.2021

       Rozsah úväzku:          100 %

       Platové náležitosti:  plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných   zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe

        

        

       Požiadavky na uchádzača

        

       Vzdelanie

       Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       Stupeň vzdelania:

       • u učiteľa odborných elektrotechnických predmetov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na elektrotechniku , DPŠ výhodou
       • u učiteľa odborných strojárskych predmetov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na strojárstvo, DPŠ výhodou

        

        

        

       Kontaktné informácie

        

       Adresa školy

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske

       Námestie SNP 5

       958 01  Partizánske

       e-mail:  spojskolape@spspart.sk

        

       Kontaktná osoba

       Ing. Katarína Hartmannová, tel. 038/7479112

        

        

        

        

        

                                                                                                                 Ing. Katarína Hartmannová

                                                                                                                           riaditeľka školy

   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk