• Novinky

      • Duonum, š.s.

      • Sme Duonum, š.s. a chceli by sme Vám o sebe napísať viac.

       V rámci programu Aplikovaná ekonómia sme si my, študenti odboru obchodná akadémia založili firmu, ktorá simuluje podmienky akciovej spoločnosti.

       Ako podnikateľský subjekt musíme prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia firmy, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú výrobnú činnosť, až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku.

       Vďaka tejto skúsenosti získavame možnosť aplikovať nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi.

       Učíme sa tak nielen ekonómiu, ale aj byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať a viesť firmu. Vymysleli sme niečo nové a prospešné nielen pre občanov Partizánskeho, ale aj občanov celého kraja či Slovenska.

       Meno Duonum vyjadruje: Duo – dva v jednom. Poukazuje na dvojitý význam nášho hlavného produktu. Num – fullonum – znamená z latinčiny pojem “mydlo”.

       Hlavným cieľom firmy Donum sú mydlové fľaše - EBOTTILE, ekologické fľaše vyrobené z mydlovej hmoty, ktoré majú funkciu 2 v 1.

       Nahrádzajú plastové fľaše, v ktorých sa predávajú napr. čistiace prostriedky, šampóny a zároveň slúžia ako mydlo. Naša školská firma bude zákazníkom ponúkať aj rôzne iné druhy náplní tak, aby sme vyhoveli všetkým.

       S výrobkom chceme preraziť na Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave, ktorý organizuje JA Slovensko. Veľtrh je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Verejnosti i odbornej porote na ňom prezentujú svoje podnikateľské plány, výrobky a služby.

       Ak sa chcete dozvedieť viac, nájdete nás na www.duonum.sk.

       Práve sme rozbehli internetový obchod s našim hlavným produktom.

        

                                                                                              Dominika Červeňanská

                                                                                           viceprezidentka marketingu

                                                      

      • WORKSHOP NA ROZVOJ INOVATÍVNEHO A KREATÍVNEHO MYSLENIA

      • V piatok  5. 3. 2021 sa triedy III.B a IV.A zúčastnili online inovačného workshopu na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia v rámci národného projektu na Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Workshop sa konal za prítomnosti mladých ľudí, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

        

       Naučili sme sa význam pojmov inovácia a kreativita, spoznali sme možnosti financovania projektov. Zoznámili sme sa s príbehmi úspešných podnikateľov zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Prostredníctvom rôznych praktických cvičení a rozhovorov sme mali možnosť osvojiť si kreatívne myslenie. Precvičili sme si aj prezentačné zručnosti. Riešili sme úlohu na Využitie parkovej zóny pred školou pre mladých ľudí.

        

       Zistili sme, že workshop on-line formou môže byť náučný a zároveň zábavný. Získali sme nové nápady, inšpirácie a rozšírili naše poznatky. 

        

       Bola to pre nás zaujímavá a pozitívna skúsenosť, a preto sa na podobných workshopoch radi zúčastníme aj nabudúce.

      • SOČ - Práce postupujúce do krajského kola

      •          SOČ  2020/2021 – PRÁCE POSTUPUJÚCE  DO KRAJSKÉHO KOLA

        

       Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Partizánske

        

       P.č.  Č. odboru              Názov práce                     Autor                 Spoluautor       Konzultant

       1.          06          HIPPOTERAPIA – aj liečba      Liliana Straková                                Ing.Oravcová Andrea

                                              môže baviť                               III.A

       2.          09         Výroba rotačnej súčiastky          Tomáš Heldi                                      Ing. Hitka Peter

                                        na CNC stroji                                 IV.A                                    

       3.          15        Analýza spôsobu dodávania        Nina Krivošíková     M. Krajčovič     Ing. Gašparovičová Alena

                                       materiálu do podniku                      IV.A                       IV.A

        

        

       VŠETKÝM  POSTUPUJÚCIM  BLAHOŽELÁME !

   • Prihlásenie

  • Ing. Katarína Hartmannová
   riaditeľka školy
     katarina.hartmannova@spspart.sk

   Ing. Ingrid Rigáňová
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      iriganova@gmail.com

   Ing. Peter Vereš Phd.
   zástupca pre teoretické vyučovanie
     verespeter85@centrum.sk


   Ing  Mgr. Andrea Dubravická
   zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
      dubravickaa@centrum.sk

   Ing. Michal Ondruš
   zástupca pre praktické vyučovanie
     michal.ondrus.23@gmail.com

   Anetta Divékyová
   vedúca školskej jedálne
     anetta.divekyova@spspart.sk

   Monika Miková
   personalistka
     monika.mikova@sospe.sk