• Novinky

      • Oznam o uzatvorení školy

      • Z technických príčin a z dôvodu jesenných prázdnin bude budova školy uzatvorená od 30.10.2020 do 11.11.2020. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte riaditeľku školy 0908 632 646

      • Ocenenie DOFE

      • Už po tretí rok sa dostalo ocenenia žiakom za účasť v DOFE. Pre Covid-19 nebolo možné zabezpečiť slávnostnú ceremóniu  žiakov za účasti Veľvyslanca Veľkej Británie a našej prezidentky. Preto riaditeľ DOFE – Marián Zachar a programový manager – Jana Kubíková prišli osobne odovzdať ocenenie a bronzové odznaky žiakov na školu SOŠ Jána Antonína Baťu v Partizánskom.

              Ocenenia za žiakov prevzal dňa 12.10.2020 koordinátor DOFE za školu Ing. Žikavský Pavel. Splnenia programu sa v jednotlivých aktivitách zúčastnili žiaci II.C triedy – Ľubomír Bátora, Andrej Haberajter, Samuel Kučera, Sabína Žoldošová. Žiakov k splneniu programu viedol Ing.Michal Ondruš.

       Všetkým ocenením blahoželáme.

      • Klauzúrne skúšky

      •       Koncom septembra sa v našej škole uskutočnili klauzúrne skúšky, ktoré absolvovali žiaci druhého a štvrtého ročníka študijného odboru modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov. Bol to presun z prvého a tretieho ročníka, nakoľko pre korona krízu sa nemohli uskutočniť v mesiaci jún.

       Počas 5 dní mali žiaci zvládnuť a na obraze vyjadriť svoj talent a techniku maľby. Tému si vybral každý sám. Žiaci počas všetkých dní pracovali s veľkým nasadením a výsledkom bolo zvládnutie zvolenej témy a konečná prezentácia ich prác.

       Jednotlivé práce môžete vidieť vo fotogalérii, ale aj na chodbe v priestoroch školy na I. poschodí.

      • Linky pomoci

      • Milí žiaci,

       Keďže sme opäť prešli na dištančné vzdelávanie, nemôžete sa osobne zveriť s problémami a témami, ktoré Vás trápia.

       Pre niekoho môže byť aj za bežných okolností náročné hovoriť osobne a otvorene, prípadne nevie, komu môže dôverovať. Pre takéto prípady dávame do pozornosti anonymné linky dôvery:

       Keď chceš…

       ...chatovať

       • IPčko.sk
        • anonymná a bezplatná internetová linka dôvery pre mladých ľudí
        • každý deň od 7:00 do 24:00
       • Dobrá linka.sk
        • anonymná a bezplatná internetová linka dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
        • každý pracovný deň od 15:00 do 20:00
       • Pomoc.sk
        • anonymná a bezplatná združená linka pomoci
        • každý deň od 18:00 do 22:00
       • Linka deti.sk
        • chat Linky detskej dôvery
        • každý pracovný deň od 14:00 do 19:00

       ...volať

       • Linka detskej istoty – 116 111
        • nonstop, bezplatná a anonymná linka pomoci pre deti a mládež
       • Linka detskej dôvery – 055/234 72 72
        • anonymná linka pre deti dostupná každý pracovný deň od 14:00 do 20:00
       • Linka Nezábudka – 0800 800 566
        • bezplatná telefonická linka dôvery

       ...napísať e-mail

       • ipcko@ipcko.sk
        • bezplatná a anonymná e-mailová poradňa internetovej linky dôvery pre mladých IPčko.sk
       • potrebujem@pomoc.sk
        • bezplatná a anonymná e-mailová poradňa Linky detskej istoty
       • odkazy@linkadeti.sk
        • bezplatná a anonymná e-mailová poradňa Linky detskej dôvery
       • poradna@dobralinka.sk
        • bezplatná a anonymná e-mailová poradňa Dobrej linky

       Zdroj: stalosato.sk

      • Prírodná lekáreň na Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske

      • Navštívte prírodnú lekáreň na Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu Partizánske

        

       Napriek komplikovanej situácií, v priebehu leta pre vás v areáli Strednej odbornej škole Jána Antonína Baťu Partizánske vykvitla voňavá Prírodná lekáreň.

       Prírodná lekáreň ponúka svojim návštevníkom praktickú ukážku širokej škály liečivých bylín.  Informačná tabuľa  prehľadne informuje o výskyte jednotlivých liečivých rastlín, spolu s ich latinským názvom. Po nasnímaní priloženého QR kódu mobilným telefónom sa návštevníkom otvorí webová stránka, na ktorej nájdu ďalšie informácie o mnohých liečivých bylinkách.

       Študenti strednej odbornej školy majú možnosť všestranne využiť to, čo im prírodná lekáreň ponúka. V rámci odborných predmetov, si môžu prehĺbiť praktické zručnosti pri príprave liečivých prípravkov, akými sú liečivé masti, maceráty alebo tinktúry. Prírodná lekáreň môže poslúžiť študentom aj pri tvorbe náučných herbárov. Okrem študentov strednej odbornej školy je Prírodná lekáreň dostupná aj širokej verejnosti, od tých najmenších až po seniorov. Všetkým návštevníkom môže naša Prírodná lekáreň pomôcť prehĺbiť si praktické skúsenosti s rozpoznávaním jednotlivých liečivých rastlín.  

       V neposlednom rade, Prírodná lekáreň poskytuje priestor pre aktívny oddych, skrášľuje okolie, upozorňuje na biodiverzitu flóry, poskytuje domov včelám a inému užitočnému hmyzu a svojim malým dielom prispieva k redukcií uhlíkovej stopy urbanistickej lokality. 

       Pozvali sme deti materskej školy na návštevu našej prírodnej lekárne a pripravili sme pre nich  vymaľovánku na tému ochrany prírody.

       Projekt Prírodná lekáreň bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

      • Soft skills

      • Žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru kuchár si vyskúšali svoje tzv. soft skills pri vytváraní pojmovej mapy.

      • Pozor!!! Dôležitý oznam pre všetkých žiakov!!!

      • Od pondelka 12.10.2020 prejde naša škola do dištančného vzdelávania. To znamená, že zajtra do školy neprídete a budete čakať na ďalšie pokyny, ktoré budú zverejnené na edupage. Od utorku 13.10.2020 bude vytvorený mimoriadny rozvrh až do odvolania dištančného vzdelávania v trvaní 5 vyučovacích hodín, ktoré budú prebiehať cez edupage alebo on line formou podľa pokynov vyučujúcich. Dištančné vzdelávanie a odovzdávanie úloh počas neho je pre každého žiaka povinné, podmienky klasifikácie zverejníme na edupage. Prax počas dištančného vzdelávania je pozastavené, všetci žiaci podstupujú dištančné vzdelávanie teoretickou formou. Dištančné vzdelávanie platí aj pre žiakov nadstavbového štúdia. Obedy žiakov budú automaticky odhlásené až do ukončenia mimoriadnej situácie. Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy