• Novinky

      • OZNAM K ORGANIZÁCII VYUČOVANIA  OD 22.6.2020

      •  

        

       V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16.06.2020 s účinnosťou od 22. júna sa obnovuje školské vyučovanie aj na našej škole vo všetkých ročníkoch a vo všetkých odboroch. Vyučovanie bude prebiehať 2. až 4. vyučovaciu hodinu. S denným harmonogramom vás oboznámia triedni učitelia pri nástupe . Každý žiak si v pondelok prinesie so sebou všetky učebnice. Pokiaľ má niekto záujem sa počas tohto obdobia stravovať v školskej jedálni, je potrebné si nahlásiť stravu do piatku 19.6. do 10:00 hod. Školský bufet nebude v prevádzke.

       Upozornenie: pri vstupe do budovy školy je potrebné si vydezinfikovať ruky. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. O svojom zdravotnom stave je každý žiak povinný informovať svojho triedneho učiteľa.

        

                                                                                                               Ing. Katarína Hartmannová, riaditeľka školy