Potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium

Do 25. mája 2021 doručí zákonný zástupca prijatého žiaka potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo osobne.

 

 

Tlačivo - potvrdenie o nastúpení / nenastúpení žiaka na štúdium

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria