Charakteristika ŽŠR Štatút žiackej školskej rady Zoznam členov ŽŠR Priestory ŽŠR

 

 

ZŠR je poradným a iniciačným orgánom školy, ktorý zastupuje všetkých žiakov školy.

 

Úlohy ŽŠR:

  •  vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podiela sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviska a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
  •  volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

 

Žiacka školská rada umožňuje svojim členom osobný rozvoj a budovanie rôznorodých kompetencií:

komunikačných, organizačných, líderských a spoločenských.

 

Predsedníčka ŽŠR:  Patrícia Fodorová (III.B)

Podpredseda ŽŠR:  Štefan Janžo (IV.A)

Koordinátorka ŽŠR: Ing. Mgr. Mária Tomašovičová

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria