Kariérové poradenstvo

(Kam po strednej škole)

Kariérová poradkyňa:    Ing. Mgr. Mária Tomašovičová

Kontakt: mobil:               0908 51 00 89

                mail:               marika.tomasovicova@gmail.com

Činnosti poskytované žiakom:

 • individuálne a skupinové poradenstvo,
 • konzultácie,
 • aktivity zamerané na sebapoznanie žiakov,
 • organizovanie exkurzií, besied a workshopov,
 • sledovanie študijno-profesijných záujmov žiakov,
 • sledovanie aktuálnych problémov trhu práce,
 • sprostredkovanie informácií o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v rámci regiónu, na Slovensku a v krajinách EÚ,
 • pomoc žiakom pri vyhľadávaní informácií o vysokých školách, povolaniach a zamestnaniach,
 • pomoc žiakom pri vypisovaní písomností (životopis, motivačný list, prihláška na VŠ).

 

Kedy?  vo vopred dohodnutom termíne

Končiace ročníky pozor!!!

ONLINE ČASOPIS

ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS - VZOR

www.europass.cz

(ako napísať motivačný list, europass, ako sa pripraviť na pohovor, ako si hľadať prácu v zahraničí...)

 

Recept na výber vhodnej VŠ nájdete tu:

Recept_na_vyber_vhodnej_skoly.pptx

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
  Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
 • +421387479111

Fotogaléria