• Kariérové poradenstvo

   • (Kam po strednej škole)

   • Kariérová poradkyňa:    Ing. Mgr. Mária Tomašovičová

    Kontakt: mobil:               0908 51 00 89

                    mail:            marika.tomasovicova@gmail.com

    Činnosti poskytované žiakom:

    • individuálne a skupinové poradenstvo,
    • konzultácie,
    • aktivity zamerané na sebapoznanie žiakov,
    • organizovanie exkurzií, besied a workshopov,
    • sledovanie študijno-profesijných záujmov žiakov,
    • sledovanie aktuálnych problémov trhu práce,
    • sprostredkovanie informácií o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v rámci regiónu, na Slovensku a v krajinách EÚ,
    • pomoc žiakom pri vyhľadávaní informácií o vysokých školách, povolaniach a zamestnaniach,
    • pomoc žiakom pri vypisovaní písomností (životopis, motivačný list, prihláška na VŠ).

     

    Kedy?  vo vopred dohodnutom termíne

    Končiace ročníky pozor!!!

    ONLINE ČASOPIS

    ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS - VZOR

    www.europass.cz

    (ako napísať motivačný list, europass, ako sa pripraviť na pohovor, ako si hľadať prácu v zahraničí...)

     

    Recept na výber vhodnej VŠ nájdete tu:

    Recept_na_vyber_vhodnej_skoly.pptx