Tlačivá pre učiteľov na preradenie a vyradenie majetku

Navrh_na_vyradenie_majetku_s_FK_J.A.Batu.doc

Od 1. 1. 2021  dochádza k zmene v tlačive Žiadosť na preradenie majetku. Odstránila sa časť: Schválil: zástupca riaditeľa, vedúca úseku TEČ,      Meno:    Podpis:
 
Prosím používajte iba toto tlačivo, v prípade, že použijete omylom staré tlačivo, musíte si ho dať podpísať aj zástupcami.

Ziadost_na__preradenie_majetku_s_FK.docx

 

Žiadosť o jeden deň pracovného voľna v zmysle kolektívnej zmluvy

Ziadost_o_1_den_prac_volna_1._polrok_2021.doc

 

Cestovný príkaz - vzor pre všetkých zamestnancov

CP_vzor_do_EDUPAGE__2021.doc

 

Správa zo služobnej cesty 2021

Sprava_zo_sluzobnej_cesty.doc

 

Žiadosť o pracovné voľno na profesijný rozvoj

Ziadost_o_prac_volno_profesijny_rozvoj.doc

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria