projekt Leonardo da Vinci

2013 - 2015

Spojená škola, o.z. Stredná odborná škola, Partizánske
 

projekt Leonardo da Vinci
Odborná stáž žiakov - Kolín, ČR

                  

                

       

V  rámci projektu Leonardo Da Vinci sa žiaci našej školy zúčastnili
dvojtýždňovej odbornej stáže v partnerskej škole v Kolíne v ČR .

 

Účastníci stáže
1.turnus - 29.9. – 12.10.2013

Stáže sa zúčastnilo 5 žiakov  z 2. a 3. ročníka
učebného odboru elektromechanik - automatizačná technika

 

2.turnus  - 11.5. – 24. 5. 2014

Stáže sa zúčastnilo 5 žiakov  z 2. ročníka

učebného odboru  elektromechanik  - automatizačná technika

Výmenná prax bola pre žiakov veľkým prínosom,  žiaci získali nové odborné poznatky a zručnosti, naučili sa samostatne pracovať, zlepšili si svoje komunikačné kompetencie, finančnú gramotnosť a obohatili slovnú zásobu o odbornú terminológiu v českom jazyku.

Okrem vykonávania odborných činností sa zúčastňovali i mimoškolských aktivít – prezreli si kultúrno-historické pamiatky mesta Kolín a blízkeho okolia, navštívili hlavné mesto Prahu, venovali sa športovým a relaxačným aktivitám.

Na záver stáže obdržali všetci účastníci certifikát EUROPASS-  mobilita.

Celý projekt bol financovaný z prostriedkov EÚ.

Voľnočasové aktivity žiakov

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria