Charakteristika školskej jedálne Identifikačné údaje Spôsob stravovania Objednávanie stravy Zásady slušného správania v ŠJ Pracovníci školskej jedálne Prihláška žiaci SOŠ Prihláška cudzieho stravníka Žiadosť o vrátenie preplatku Cena za obed Textová podstrana

Strava

Charakteristika školskej jedálne

-Školská jedáleň pri SOŠ Jána Antonína Baťu v Partizánskom je súčasťou školy s právnou subjektivitou v prevádzke od

roku 1939

- kapacita kuchyne je 800 obedov, počet miest na sedenie v jedálni je 185

- je umiestnená v zdravotne vhodnom prostredí, chránená pred zdraviu škodlivými faktormi

– školská jedáleň je zaradená do hlavnej činnosti – pracovisko žiakov v odbore kuchár

- okrem toho poskytuje obedy žiakom , zamestnancom školy, žiakom a zamestnancom Gymnázia

v Partizánskom, žiakom a zamestnancom Základnej cirkevnej školy v Partizánskom a iným cudzím

stravníkom

- od septembra 2016 poskytuje stravu pre bezlepkovú diétu

- jedálne lístky sú zostavované podľa zásad Materiálno – spotrebných noriem a receptúr vydaných

MŠVVaŠ SR

- jedálny lístok s dvomi hlavnými jedlami je zverejnený na internetovej stránke našej školy a na

nástenke v priestoroch školskej jedálne

- objednávanie a výdaj stravy je zabezpečený elektronickým zariadením, preto je potrebné, aby

každý stravník mal čipovú kartu

- okrem obedov školská jedáleň ponuka na objednávku:

Oškvarkové pagáče 0,32€/ 1 ks (minimálny odber 30 ks)

Moravské koláče 2,40€/ 1 porcia – 6ks(minimálny odber 5 porcii)

Knedľa 750g 1,50€/ 1ks (minimálny odber 3ks – pokiaľ nie je v ten deň na jedálnom lístku)

- akcie rôzneho charakteru

- školská jedáleň je zapojená do školského mliečneho programu

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria