Všeobecné informácie MS 2022

Základné informácie

Ako funguje maturitná skúška?

Pozrite si video   Maturita zo slovenského jazyka a literatúry

Ako sa hodnotí externá časť maturity?

Dozviete sa vo videu   Hodnotenie externej časti MS

Ako prebieha maturitná skúška?

Odpoveď nájdete vo videu    Ústna časť  internej časti MS

 

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

 

Slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), ukrajinský jazyk a literatúra (UJL) a slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL)

Trvanie EČ MS: 100 minút

Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 150 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Anglický jazyk (AJB1), francúzsky jazyk (FJB1), nemecký jazyk (NJB1), ruský jazyk (RJB1), španielsky jazyk (SJB1) a taliansky jazyk (TJB1)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 100 minút

Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk (AJB2), francúzsky jazyk (FJB2), nemecký jazyk (NJB2), ruský jazyk (RJB2), španielsky jazyk (SJB2) a taliansky jazyk (TJB2)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 120 minút

Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk (AJC1), francúzsky jazyk (FJC1), nemecký jazyk (NJC1), ruský jazyk (RJC1), španielsky jazyk (SJC1) a taliansky jazyk (TJC1)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 150 minút

Formát úloh: 64 úloh s výberom odpovede, 26 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 90 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou

(jedno zadanie s určenou žánrovou formou, ktorého súčasťou môžu byť aj obrázky, tabuľky, grafy alebo doplnkový sprievodný text).

Matematika (MAT)

Trvanie EČ MS: 150 minút

Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

Podrobné šecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS budú zverejnené na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2018/Šecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2018.

JAZYKOVÉ VARIANTY TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

Pre školy s vyučovacím jazykom slovenským budú všetky testy, súbory tém a zadania vypracované v slovenskom jazyku, s výnimkou testov z cudzích a druhých vyučovacích jazykov. Testy a zvukové nahrávky z cudzích jazykov budú vytvorené:

  •  pre úovne B2 a C1 v prílušom cudzom, resp. druhom vyučvacom jazyku, okrem všeobecných pokynov, ktoré budú v slovenskom jazyku,
  •  pre úoveň B1 v prílušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov a pokynov k jednotlivým častiam testu, ktoré budú v slovenskom jazyku.

Pre školy s vyučovacím jazykom maďarským budú všetky testy, súbory tém a zadania vypracované v maďarskom jazyku, s výnimkou testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a testov z cudzích jazykov. Test zo slovenskéo jazyka a slovenskej literatúry bude vypracovaný v slovenskom jazyku, testy a zvukové nahráky z cudzích jazykov a druhých vyučovacích budú vytvorené:

  • pre úovne B2 a C1 v prílušnom cudzom, resp. druhom vyučovacom jazyku, okrem všobecných pokynov, ktoré budú v maďarskom jazyku,
  •  pre úoveň B1 v prílušnom cudzom jazyku, okrem všobecných pokynov a pokynov k jednotlivým častiam testu, ktoré budúv maďarskom jazyku.

Pre školy s vyučovacím jazykom ukrajinským budú všetky testy, súbory tém a zadania vypracované v slovenskom jazyku, s výnimkou testu a súboru tém z ukrajinského jazyka a literatúry (budú vytvorené v ukrajinskom jazyku) a testov z cudzích jazykov (použijú sa testy pre školy s vyučvacím jazykom slovenským).

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
    Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
  • +421387479111

Fotogaléria