• Novinky

      • Netradičné dni

      • V dňoch 21. 6. – 23. 6. 2021 prežili žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka odboru obchodná akadémia zaujímavé aktivity.

       Prvý deň bol venovaný téme: „Na prírode nám záleží“. Išlo o krátku turistiku na Pomník prísahy (Horný pomník) spojenú so zbieraním odpadkov, ktoré po sebe zanechali nezodpovední návštevníci prírody. Nasledovalo občerstvenie v priestoroch Salaša.

       Počas druhého dňa sa žiaci zúčastnili workshopu: „7 návykov úspešných teenagerov.

       Posledný deň prebiehala aktivita: „Spoznaj svoje mesto“. Žiaci na základe zadaných indícií hľadali objekty v meste Partizánske a zisťovali o nich zaujímavé informácie.

      • Oznam pre novoprijatých žiakov

      • Poprosíme žiakov, ktorí sú prijatí do prvých ročníkov v školskom roku 2021/2022 a majú záujem o pokračovanie integrácie, aby do školy doručili vypísanú žiadosť o integráciu – v prílohe a potrebné dokumenty k integrácii (kópie správ zo špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia).  ziadost_o_integraciu.docx

       Urobiť tak môžete osobne na sekretariát školy (okrem termínu celoškolskej dovolenky 12.-30.júla) alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola J.A.Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 958 01.

       Ďakujeme.

      • EU Green Week 2021

      • V dňoch 1. až 4. júna 2021 sa naša firma DUONUM (v zastúpení - Lívia Jakubíková, Andrea Klimantová, Gabriela Duchovičová a Laura Čangelová)

       zúčastnila súťaže EU Green Week 2021.

       Počas trvania Zeleného týždňa 10 študentských tímov z krajín Európskej Únie (Litvy, Portugalska, Švajčiarska, Macedónska, Cypru, Bulharska, Rumunska, Estónska, Albánska, Slovenska) sa snažili vyriešiť výzvu, ako zabrániť znečisteniu vôd a napomôcť odstráneniu existujúceho stavu vôd, morí, oceánov.

       Dva dni sme  dostávali informácie ako pracovať na výzve, prihovorili sa nám pracovníci z JA v Litve, európsky komisár pre životné prostredie a komunikovali sme s mentorkou, ktorá usmernila naše riešenie výzvy. 

       3. júla sme odprezentovali náš biznis plán a inovatívny nápad, ktorý sa skladal z dvoch častí – prevencia a odstránenie znečistenia. Ako prevenciu sme využili naše Ebotille flaše, ktoré nahrádzajú plastové flaše a na odstránenie znečistenia sme vymysleli zrealizovateľný mobilný zachytávač plastových fliaš. Vyrobený by bol z plechoviek, ktoré tvoria neskutočný odpad a ako záťaž do plechoviek by bol použitý rozdrvený a s vodou zmiešaný stavebný odpad.  

       4. júna nás čakalo vyhodnotenie. Firma Duonum sa s riešením výzvy umiestnila na 4. mieste.

       Zelený týždeň nám poskytol príležitosť, ako môžeme spolupracovať na dosiahnutí cieľa nulového znečistenia, komunikovať a prezentovať sa v angličtine.

      • KLAUZÚRNE SKÚŠKY

      • DÁTUM  KONANIA: 18. – 24.6.2021

        

       ODBOR: 8244 M  Modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov

       TRIEDY:  I.A,  II.A                       

       MIESTO: učebňa č. 42 a učebňa č. 43

      • 1. miesto v národnom finále Môj projekt

      • 27. mája 2021 sa Patrícia Fodorová a Jakub Balla, žiaci 2. B. triedy, zúčastnili národného kola súťaže Môj projekt, ktorú organizuje spoločnosť JA Slovensko. Paťka a Kubo sa s projektom Educo najskôr dostali do top 8 tímov  z viac ako 40 súťažiacich.  Odborná porota ocenila ich tvrdú  prácu a udelila im krásne prvé miesto.  Plne ekologickú edukatívnu pomôcku pre deti s tematikou vesmíru vytvorili na hodinách Podnikania v cestovnom ruchu so spolužiakmi Šimonom Blažekom, Patrikom Bezákom a Petrom Barátom. So svojou edukatívnou pomôckou už majú aj ďalšie plány do budúcna.